Op weg naar een samenleving 3.0

door: Eric Zwaart

Uitnodiging-_Samenleving_3-0.pdf (116 KB)
Download

De semipublieke sector in Nederland wordt meegezogen in een transitie naar een Samenleving 3.0 Maar wat is dat en wat gaat veranderen? Als opmaat naar het Seminar tijdens het ABN AMRO World Tennis Tournament een blog hierover. In Samenleving 1.0 waren het de experts die bepaalden hoe het moest. In samenleving 3.0 maken zij plaats voor netwerken van overheid, experts en burgers die taken en verantwoordelijkheden overnemen. Ontwikkelingen op het gebied van ICT maken nieuwe vormen van communicatie, participatie en waardecreatie mogelijk.

De overgangsfase waarin wij ons nu bevinden – samenleving 2.0 – is niet fijn en nadert ook zijn houdbaarheidsdatum. De burger heeft zich ontwikkeld tot een vaak claimgerichte consument die kwaliteit verlangt van publieke dienstverlening. Voor instellingen in de publieke sector wordt het steeds complexer het op efficiëntie gerichte systeem te managen. Toenemende complexiteit, regelgeving en bureaucratie hebben vaak een ontwrichtende werking. Een ander aspect is de betaalbaarheid. Neem de zorg. We kunnen steeds meer en leven langer. Indien de trend van de afgelopen jaren zich voortzet, verdubbelen de collectieve kosten van de zorg (nu 12 procent  BNP) binnen tien jaar.

afbeelding_samenleving

 Veranderende samenleving, naar model van Marco Derksen (2012, in Kanters)

De omslag

Het nieuwe gedachtengoed van Samenleving 3.0 bestaat uit een omslag van een claim- naar probleemgerichte aanpak. Beter in plaats van meer. Effectief in plaats van efficiënt. Ondersteuning alleen waar nodig. Participatie en zelfredzaamheid gelden daarbij als uitgangspunt. De centrale vraag wordt: “Wat heb jij nodig om je leven te leiden?” Dit behoeft een goede dialoog over en analyse van wat de werkelijke zorg of ondersteuningsvraag is. Wat kan op eigen kracht worden gedaan? Professionals zullen samenwerken in slagvaardige sociale wijkteams. Organisaties die allemaal hun eigen ding deden, zijn binnenkort verleden tijd. Samenleving 3.0 is het meest kansrijke scenario voor welzijn en voorspoed in de toekomst dat het potentieel van iedereen benut.