Weekly Valuta’s – Veilige valuta’s het sterkst na verkoopgolf valuta’s in opkomende markten

door: Georgette Boele

De stemming onder beleggers sloeg vorige week abrupt om. Ontwikkelingen in de opkomende markten brachten een golf van risicoaversie teweeg. Het sterk verslechterde sentiment in de opkomende markten kwam tot uiting in een scherpe daling van de valuta’s in opkomende landen. We denken dat dit tijdelijk van aard is omdat we verwachten dat de mondiale economie verder versterkt en dat de fundamentele situatie in de opkomende markten beter is dan in de jaren 90. De Japanse yen en de Zwitserse frank zaten door de risicoaversie in de lift. De Amerikaanse doller werd ook getroffen door zwakkere macrocijfers en de Canadese dollar belandde na verruimingsgezind commentaar van de Canadese centrale bank.

 

Vrees voor besmetting vanuit de opkomende markten

Een golf van risicoaversie spoelde eind vorige week over de markten. Oorzaak was de onrust in opkomende landen, zoals de escalerende politieke situatie in de Oekraïne, de interne strubbelingen in Turkije en de devaluatie van de Argentijnse peso. De valuta’s van opkomende landen werden dan ook op grote schaal van de hand gedaan. De Zuid-Afrikaanse rand zakte weg tot het laagste niveau sinds 2002 en de Turkse lira bereikte een historisch dieptepunt, ondanks interventies door de Turkse centrale bank (CBRT) op donderdag. De reserves van de CBRT zijn niet toereikend om agressief te blijven interveniëren. Dit besef leeft ook in de markt, die liever ziet dat de CBRT de beleidsrente verhoogt (en dus verder gaat dan de verkrappende maatregelen die zijn genomen om de interbancaire rente op te drijven). De devaluatie van de Argentijnse peso leidde tot een algehele verslechtering van de stemming rond Latijns-Amerikaanse valuta’s. Beleggers beginnen zich steeds meer zorgen te maken over besmettingsgevaar vanuit de opkomende markten en keren deze markten dan ook de rug toe. Hierdoor zijn de Japanse yen, de Zwitserse frank en de Amerikaanse dollar in trek en loopt ook de goudprijs wat op. We denken dat de verzwakking van valuta’s van opkomende markten tijdelijk van aard is omdat we verwachten dat de mondiale economie verder versterkt en dat de fundamentele situatie in de opkomende markten beter is dan in de jaren 90.

Amerikaanse dollar onder druk

De Amerikaanse dollar (USD) behoorde vorige week tot de zwakste valuta’s. Alleen de Canadese dollar (CAD) en de Australische dollar (AUD) deden het nog slechter. Doordat de macrocijfers in de VS tegenvielen terwijl zij in de eurozone juist beter waren dan verwacht, kwam de dollar onder druk ten opzichte van de euro. Bovendien verslechterde het algehele sentiment op de valutamarkten sterk. Dit vertaalde zich in een forse appreciatie van de als veilig beschouwde Japanse yen (JPY) en Zwitserse frank (CHF). Deze week beslist het FOMC over het monetair beleid (inclusief tapering) en verschijnen er nieuwe macrocijfers. Wij denken dat de Fed haar aankopen van Treasuries verder verlaagt met USD 5 mld tot USD 35 mld en van MBS met USD 5 mld tot USD 30 mld. Deze verlaging wordt alom verwacht en zal waarschijnlijk niet voor beroering op de financiële markten zorgen. De begeleidende verklaring kan dat wel. Totdat de Fed haar besluit bekend heeft gemaakt, zullen beleggers vermoedelijk nauwelijks nieuwe posities innemen en zullen de koersen zich binnen een smalle bandbreedte bewegen, tenzij speculatie over definitievere beleidsstappen van de Fed de kop opsteekt.

 

SNB richt zich weer op huizensector

Vorige week donderdag diende de Zwitserse centrale bank (SNB) een voorstel in bij de Bondsraad om de contracyclische kapitaalbuffer van banken te verhogen van 1% naar 2% van de risico-gewogen posities die gedekt zijn door residentieel vastgoed in Zwitserland. Deze maatregel wordt voorgesteld omdat de onevenwichtigheden op de Zwitserse woning-hypotheek- en vastgoedmarkt verder zijn toegenomen. Dit is vooral het gevolg van het ruime beleid dat de SNB heeft gevoerd om de economie te steunen en te voorkomen dat de frank in waarde stijgt. Sinds september 2011 hanteert de SNB een maximum van 1,20 voor de frank tegenover de euro. Omdat de SNB het ruime monetaire beleid niet wil beëindigen maar wel de zeepbelvorming op de vastgoedmarkt wil tegengaan, is zij met deze maatregel gekomen. De markt reageerde direct: beleggers kochten de frank, waardoor de USD/CHF en de EUR/CHF daalden tot onder respectievelijk 0,90 en 1,23. De risicoaversie die ontstond door de ontwikkelingen in de opkomende markten, gaf de CHF extra steun. De Zwitserse economie is de weg naar herstel ingeslagen en de inflatie zal dit jaar naar verwachting positief zijn. Een sterkere frank is het laatste waar de SNB op zit te wachten.

GBP heeft stijgende lijn weer te pakken

Het Britse pond (GBP) heeft een goede week achter de rug, met name dankzij het beter dan verwachte Britse werkgelegenheidsrapport. De werkloosheid nadert inmiddels de door de Bank of England gehanteerde drempelwaarde van 7%. In de markt wordt dan ook steeds meer de kans ingeprijsd dat de rente eerder wordt verhoogd dan tot nu toe steeds is aangenomen. Dit is overigens voor een deel al verdisconteerd in de koers van het pond, want de markten voor rentefutures gaan al enige tijd ervan uit dat de rente op relatieve korte termijn voor het eerst wordt verhoogd. Wij denken dat de financiële markten de kracht van het accommoderend beleid van de ECB in 2014 en ook 2015 onderschatten. De ECB zal volgens ons binnenkort haar beleid verder verruimen. De stijgende trend van Euribor tarieven die ligt besloten in de prijzen van futures, is volgens ons dan ook niet realistisch. Wij verwachten dat het pond verder zal appreciëren tegenover de euro tot een koers van 0,79 eind dit jaar.