Weekly Valuta’s – Euro niet blijvend sterk

door: Georgette Boele , Roy Teo

De dure euro biedt mogelijkheden: wij verwachten dat dit niet blijvend is. De Fed besloot op 18 december om de obligatieaankopen te gaan terugschroeven, maar de begeleidende verklaring was verruimingsgezind van toon. Hierop nam de risicobereidheid toe en werd de yen in versneld tempo verkocht. Valuta’s uit opkomende markten (OM) zaten slechts licht in het defensief. De achterblijvers binnen deze groep landen kampen met specifieke binnenlandse problemen. Het waren deze keer niet de munten die in het verleden steeds een correctie ondergingen als vrees voor de afbouw van monetaire stimulering in de VS de kop opstak.

De sterkte van de euro biedt kansen

De laatste dagen van 2013 werden gekenmerkt door een dure euro. Jens Weidman, lid van de Raad van Bestuur van de ECB, merkte op 27 december op dat een langdurig lage rente de politieke hervormingen in gevaar kan brengen. Die opmerking duwde de EUR/USD in een illiquide markt naar 1,3868 en de EUR/JPY naar 145,48. Daarna kalmeerde de markt en zakte de euro weer wat terug.

 

De liquiditeitscondities in de eurozone zijn verruimd, wat tot uitdrukking kwam in een hogere overtollige liquiditeit in het systeem en een lagere marge tussen Duits en Amerikaans tweejarig papier. Een reden hiervoor is dat de ECB de obligatieaankopen in het kader van het SMP-programma voor de effectenmarkten niet geheel wist te steriliseren. Op 30 december liet de ECB weten dat zij slechts EUR 104,8 miljard op de financiële markten had geabsorbeerd, veel minder dan de EUR 178,5 miljard van het SMP-programma. Daardoor werd er direct liquiditeit in het systeem geïnjecteerd. Dit vormde de voornaamste reden voor de verruiming van de liquiditeitscondities en de sterke toename van de overtollige liquiditeit van de ECB. Wij rekenen voor 2014 op een ruime liquiditeit bij de centrale bank, indien nodig via nieuwe beleidsmaatregelen. Dit zal de verwachtingen voor de korte rente en de euro drukken. Al met al denken wij niet dat de euro duur blijft.

Yen over de gehele linie zwak …

De voornaamste ontwikkeling op de valutamarkten van de afgelopen twee weken was de algehele correctie van de yen. Het verrassende besluit van de Fed op 18 december om de obligatieaankopen te gaan terugdraaien (tapering) drukte het sentiment slechts tijdelijk. De stemming verbeterde al snel sterk: de markt was opgelucht dat met de tapering nu eindelijk een begin is gemaakt, zonder dat dit tot een forse verstoring heeft geleid. De verruimingsgezinde verklaring van de Fed – waarin werd bevestigd dat renteverhogingen nog ver weg zijn – hielp om de bittere pil van tapering te verzachten. Het verbeterde beleggerssentiment kwam niet alleen tot uiting in een daling van de volatiliteit van de aandelenmarkten en relatief veerkrachtige valuta’s uit opkomende markten, maar ook in een zwakke yen. De yen is uit de gratie nu verwacht wordt dat het monetaire beleid in Japan sterker en langduriger verruimend blijft dan in andere welvarende economieën. Steeds meer wordt gerekend op een uitstroom van kapitaal uit Japan doordat beleggers op zoek gaan naar hoger rendement.

 

Weliswaar vormde de zwakte van de yen vorig jaar een van onze voornaamste thema’s, maar de recente zwakte is sterker dan verwacht. De USD/JPY en de EUR/JPY testten het niveau van 105 en 145. Eind vorige week werd winst genomen op JPY-shortposities onder invloed van tegenvallende cijfers uit China en kwam de USD/JPY weer op 104. De zwakte van de yen tegenover de euro is te ver doorgeschoten: ook de ECB blijft waarschijnlijk een verruimend monetair beleid voeren. Nieuwe maatregelen om het beleid verder te verruimen, worden zelfs overwogen. Hierdoor neemt de kans toe dat de EUR/JPY daalt als gevolg van algemene zwakte van de euro.

… en Zwitserse frank eindelijk ook onder druk

Voor wat betreft de Zwitserse frank lijkt de markt zich met het idee verzoend te hebben dat het koersplafond ten opzichte van de euro voorlopig gehandhaafd wordt. Terwijl de yen de sinds het begin van het jaar geboekte winst deels moest inleveren, nam de druk op de frank alleen maar toe. Wij verwachten dat 2014 een jaar van zwakte voor de Zwitserse frank wordt, hoofdzakelijk omdat de munt in carry trades als financierings-valuta gebruikt zal worden.

Veerkrachtiger NZD in het vooruitzicht

We zijn minder negatief gestemd over de Nieuw-Zeelandse dollar (NZD) en denken dat de Nieuw-Zeelandse centrale bank (RBNZ) de daggeldrente in 2014 met 100 bp gaat verhogen tot 3,5%, terwijl we eerder uitgingen van 50 bp. Deze bijstelling is ingegeven door de sterker dan verwachte economische groei en de minder verruimingsgezinde indicatie van het monetaire beleid. Onze prognose voor de NZD/USD is opgetrokken naar 0,78 (was 0,76) voor 2014 en 0,76 (was 0,72) voor 2015. Naar verwachting blijft de NZD beter presteren dan de Australische dollar (AUD), maar de trend ten opzichte van de Canadese dollar (CAD) gaat waarschijnlijk afzwakken nu die laatste munt van een sterkere Amerikaanse economie profiteert.

 

Valuta’s OM slechts licht in het defensief

Nadat de Fed op 18 december 2013 besloot om de monetaire stimulering geleidelijk te gaan terugdraaien, zijn de valuta’s van de opkomende markten (OM) als groep achtergebleven, al bleef het verlies volgens onze OM-index beperkt tot minder dan 1% ten opzichte van de USD. Zoals verwacht daalden de Latijns-Amerikaanse valuta’s – die gevoeliger zijn voor kapitaalvlucht – met bijna 2%, terwijl de Aziatische valuta’s 0,2% inleverden.

 

Achterblijvers gedrukt door binnenlandse factoren

Binnen de groep OM-landen verloor de Turkse lira (TRY) meer dan 5%. Dat was hoofdzakelijk te wijten aan een binnenlandse politieke crisis. Bovendien stelde de markt zijn verwachtingen ten aanzien van het monetaire beleid bij nu Turkije bepaalde consumptieve belastingen heeft verhoogd. De TRY bleef hierdoor achter bij alle andere munten die wij volgen. De Braziliaanse real (BRL) daalde eveneens (-2%), in reactie op een oplopend tekort op de lopende rekening. Bovendien wordt er voor 2014 op een lager bedrag aan valuta-interventies gerekend, wat de real onder druk kan zetten (minder steun). In Azië was de Thaise baht (THB) de zwakste munt door de aanhoudende politieke onzekerheid in dat land. De markt stelde de verwachtingen voor de economische groei dit jaar neerwaarts bij. Het Thaise ministerie van Financiën heeft de BBP-prognose voor 2014 verlaagd van 5,1% naar 4%. In december 2013 onttrokken buitenlandse beleggers meer dan USD 1,2 miljard aan kapitaal aan de binnenlandse aandelen-markt. Al met al speelden er bij de achterblijvers in het binnen de groep opkomende economieën specifieke binnenlandse problemen: het waren deze keer niet de munten die in het verleden steeds klappen opliepen als vrees voor de afbouw van monetaire stimulering weer de kop opstak. Ook uit andere signalen blijkt dat de markten inmiddels beter op het terugdraaien van het tempo van de obligatieaankopen door de Fed zijn ingesteld.

Chinese yuan houdt goed stand

Maar er was ook positief nieuws: de Chinese yuan (CNY), onze favoriete Aziatische munt voor 2013 en 2014, won 0,3% ten opzichte van de dollar op koersen rond de 6,05. We verwachten nog steeds dat de yuan aan kracht wint richting 6,0 ten opzichte van de dollar later dit jaar. Door de munt te laten appreciëren kan China de consumptie aanjagen en de binnenlandse vraag aanzwengelen, in lijn met de strategie van de overheid voor de lange termijn. Het grote overschot op de lopende rekening en de omvangrijke valutareserves van China vormen andere positieve factoren.