Stand van de industrie – januari

door: Casper Burgering

Stand vd Industrie - januari 2014.pdf (1 MB)
Download

Deze presentatie geeft een beeld van de trends en ontwikkelingen van de belangrijkste economische indicatoren voor de industrie in binnen- en buitenland in januari. Deze presentatie wordt maandelijks geupdate. De hele presentatie kunt u hier downloaden en daarnaast treft u onderstaand een korte samenvatting.

Herstel in mondiale productie houdt aan

mondiale IPDe mondiale industriele productie nam in oktober met 3,2% toe op jaarbasis. Voor de laatste twee maanden van 2013 verwachten dat de groei verder zal accelereren. Regionaal zijn er wel enkele verschillen. De economie van de VS is zich aan het versterken, gezteund door gunstige ontwikkelingen op zowel de arbeidsmarkt als de woningmarkt. Ook de detailhandelsverkopen en de autoverkopen nemen sterk toe. De groei van de industriele productie in de VS blijft in dit verband niet achter en zal ook komende maanden verder aansterken. De industriele activiteit in Azie (met name in China) stelt enigszins teleur. De Manufacturing PMI aldaar bevindt zich net boven de neutrale grens van 50 index punten. Vooralsnog duidt dit op expansie, maar echt overtuigend is het nog niet. Dit zien we deels terug in de dalende trend in indutriele productiegroei sind 2011. De industriele productie in Latijns America en Europa blijft achter, maar zal zich komende maanden verder herstellen, met name in Europa. De Manufacturing PMI voor Europa staat comfortabel boven de neutrale grens van 50 index punten. Ook de vooruitzichten voor de wereldhandel zijn komende jaren gunstig. Zowel in 2014 als in 2015 wordt een groei van de werldhandel voorzien van 6% op jaarbasis.

Ook herstel Nederlandse economie zet door

Diverse economische barometers wijzen erop dat de Nederlandse economie zich komende jaren verder zal herstellen. Dit zal vooral te danken zijn aan de uitvoer, die zal profiteren van de voorziene groeiversnelling van de mondiale economie. Ook voor de investeringen gaan wij uit van herstel, terwijl de particuliere consumptie nog achterblijft. Voor meer analyse van de Nederlandse economie kunt u terecht in de publicaties ‘Visie op rente en euro’ (klik hier) en ‘De Nederlandse Economie in Zicht’ (klik hier).

Industriele activiteit in Nederland in expansie

De industriele productie in november nam met 0,4% joj toe. Na de bemoedigende reeks cijfers in september en oktober, vertraagd de groei van de productie in november weer. De PMI voor de productie toont echter aan dat de output en bedrijfsactiviteit in december aantrekt.

pmi europa jan 2

De PMI is niet alleen een goede graadmeter voor de mate van bedrijfsactiviteit in de industrie, ook loopt de index parallel met de conjuncturele ontwikkeling. De Nederlandse industrie doet het goed t.o.v. andere landen. Met exact 57 index punten, bereikt de PMI in Nederland zijn hoogste stand in 32 maanden. In de eurozone heeft Nederland de hoogste Manufacturing PMI waarde en t.o.v. Europa doet alleen het VK het beter. In Frankrijk zijn de zorgen nog aanzienlijk, met name door aanhoudende onzekerheid en terughoudendheid in investeringen.pmi onderdelen

De Manufacturing PMI in Nederland stijgt in december licht met amper 0,2 indexpunten, maar bereikt daarmee wel zijn niveau vergelijkbaar met het tweede kwartaal van 2011. De PMI steeg vooral doordat de deelindicator m.b.t. nieuwe orders aanzienlijk verbeterde in december (met 2,2 indexpunten). De deelindex op werkgelegenheid had echter een sterk dempend effect op het verloop van de Manufacturing PMI. De deelindicator op werkgelegenheid daalde sterk in december (met 2,6 indexpunten), maar dit is meer een seizoensinvloed dan een structurele ontwikkeling. De bezetting neemt in december normaliter af i.v.m. de feestdagen.

Prijzen van industriele metalen nemen komende maanden toe

Recente macro-economische ontwikkelingen en cijfers van metaal verbruikende sectoren bieden een goede basis voor de cyclische metaalmarkten op de korte termijn. Terugkijkend is het jaar 2013 geen bijzonder goed jaar geweest voor de industriële grondstoffenprijzen. De mondiale staalprijs stabiliseerde in 2013, terwijl de prijzen voor basismetalen daalde (op zink na).metalen

Voor meer informatie over ontwikkelingen in industriele metaalmarkten kunt u de Industriele metalen Monitor raadplegen. Deze publicatie vindt u hier. Voor een analyse over trends en ontwikkelingen in de energiemarkten kunt u hier de Energiemonitor downloaden.