Rusland Focus: Olympische reus loopt op energie

door: Arjen van Dijkhuizen , Hans van Cleef

Russia-Watch-210114.pdf (6 MB)
Download
  • Terugkeer van Rusland dankzij energierijkdom. In februari vinden de Olympische Winterspelen plaats in Sochi. Hiermee keren deze terug naar een van de reuzen in de olympische geschiedenis. Als we alle gouden medailles optellen, inclusief die behaald tijdens het Sovjet-tijdperk, voert Rusland het medailleklassement van de Winterspelen aan. De organisatie van deze Winterspelen en het WK voetbal in 2018 onderschrijft de Russische ambitie om weer een mondiale sleutelrol te spelen. De terugkeer van Rusland op het wereldpodium is voor een belangrijk deel te danken aan de overvloedige rijkdom aan energie; in het begin van deze eeuw was de sterke stijging van olieprijzen de belangrijkste groeiaanjager.
  • Enig herstel verwacht na mager 2013. Na een herstel van de wereldwijde kredietcrisis in 2010 en 2011, is de economische groei van Rusland afgegleden naar een teleurstellende 1,5% in 2013, het dieptepunt sinds de crisis. We verwachten dat de groei aantrekt naar 2,5% in 2014, gesteund door het herstel van de mondiale economie en enige opleving van de investeringen. Hierbij spelen ook het lage uitgangsniveau en enkele positieve effecten van de Winterspelen een rol. We verwachten dat de groei in 2015 verder versnelt tot 3%.
  • Meer investeringen nodig ter stimulering van groei. Kijken we verder vooruit, dan moet Rusland een aantal structurele zwakheden aanpakken en de economie diversifiëren en moderniseren om de groeivooruitzichten te verbeteren. De groeicijfers van voor de kredietcrisis zijn echter niet meer haalbaar. Het verhogen van de investeringsratio, het verbeteren van het investerings- en bedrijfsklimaat, het versterken van de concurrentie-kracht, het stimuleren van diversificatie en innovatie en het verder ontwikkelen van de energiesector zijn in dit verband cruciaal. Zonder meer politieke hervormingen verwachten we echter geen spectaculaire economische hervormingen.
  • Stijgende kosten en nieuwe investeringen vormen uitdaging voor de energie sector. Als producent van olie en gas kampt Rusland met hogere kosten nu makkelijk winbare bronnen uitgeput raken. Nieuwe investeringen zijn nodig zijn om lastiger bereikbare bronnen te exploiteren. Verder heeft de bestaande energie-infrastructuur te lijden onder het gebrek aan concurrentie. Rusland moet de huidige energievraag vanuit Europa veiligstellen terwijl investeringen in bronnen en infrastructuur nodig zijn om nieuwe, voornamelijk Aziatische, klanten te kunnen bedienen.
  • Lagere gasprijzen en mogelijk lager marktaandeel vormen bedreiging. Kopers van Russisch gas dringen aan op verdere ontkoppeling van gas aan olieprijzen. Aangezien mondiale gasprijzen aanzienlijk lager noteren, vooral in de VS, zou de vraag naar Russisch gas onder druk kunnen komen nu kopers op zoek zijn naar alternatieven. Om zijn marktaandeel en exporten op huidig niveau te behouden moet Rusland er een flexibeler prijsbeleid op nahouden.

Klik hieronder voor het volledige, Engelstalige rapport