Prijzen voor veel grondstoffen blijven in 2014 onder druk staan

door: Hans van Cleef , Georgette Boele , Casper Burgering , Marijke Zewuster

140130-Quarterly-Commodity-outlook-Q1-2014-Engelstalig.pdf (2 MB)
Download

Het productieoverschot, grote voorraden en een relatief zwakke mondiale vraag hebben veel grondstofprijzen in 2013 doen dalen. Ondanks een licht aantrekkende wereldeconomie, zal dit beeld in 2014 niet veel veranderen. De olieprijs zal de neerwaartse trend voortzetten door de stijgende productie. Ook de prijs voor goud zal komend jaar onder druk blijven staan. Doordat de mondiale economie aantrekt, worden andere investeringen interessanter. Ook zal de vraag naar goud in India relatief zwak blijven en verwacht ABN AMRO dat de groei van de vraag in China minder sterk is dan in 2013. Voor industriële metalen gaat zij uit van een prijsstijging. Het cyclische karakter van industriële metalen is hoog en met het aantrekken van de wereldeconomie is het waarschijnlijk dat de vraag zal stijgen. De agrarische grondstoffen zullen komend jaar vrijwel stabiel blijven als gevolg van overproductie. Dit zijn de belangrijkste conclusies van de ABN AMRO’s ‘Quarterly Commodity Outlook’. Bijgaand kunt u het complete rapport downloaden.

Samenvatting:

Neergaande trend in olieprijs houdt aan

Cleef.van.HansHet verschil tussen Brent en WTI is weer opgelopen. Verder houden risico’s met betrekking tot mogelijk overslaan van de onrusten in het Midden-Oosten naar grote olieproducenten langer aan dan verwacht. Het door ons verwachtte herstel van de dollar bleef uit. Door dit alles hebben wij besloten om de verwachting voor de Brent olieprijs in 2014 naar boven bij te stellen (naar USD 100/vat). Desalniettemin verwachten wij dat de neergaande trend zal blijven aanhouden in de komende jaren. Aangezien het afnemen van de risicopremie een groter effect zal hebben op Brent dan op WTI verwachten wij dat de Brent/WTI spread zal afnemen tot USD 5/vat in de loop van het jaar. Aardgasprijzen in de VS zullen verder stijgen in 2014, maar niet voordat er een correctie lager is gezien in het eerste kwartaal. Het prijsverschil tussen Europa en de VS zal derhalve verder afnemen.

Komend jaar blijft goudprijs onder druk staan

Boele.GeorgetteWe verwachten dat de goudprijs onder druk blijft in 2014 en 2015. Beleggers worden namelijk aangetrokken door meer aantrekkelijke rendementen op beleggingen anders dan goud. We verwachten dat het beleggingsklimaat positief blijft, dat de Amerikaanse rente omhoog gaat, evenals de Amerikaanse dollar. In 2016 zal de balans tussen vraag en aanbod wijzigen ten gunste van goud. Hierdoor zal de goudprijs gaat herstellen. De prijzen van andere edelmetalen zullen onder druk blijven in de eerste helft van 2014 omdat het sluiten van beleggingsposities op gang gaat komen als de goudprijs verder daalt. Later in het jaar en in de komende jaren zullen deze prijzen herstellen omdat ze de ontwikkelingen in de mondiale economie meer gaan volgen.

Voortdurende onzekerheid werkt door op prijzen basismetalen

Burgering.CasperOp de korte termijn zullen de prijzen van basismetalen volatiliteit blijven tonen. De prijsbewegingen zullen onder invloed blijven staan van voortdurende onzekerheid over kwesties zoals de Fed tapering (zowel tempo als timing), de kracht van de Chinese economie, het overaanbod van basismetaal en de vitaliteit van de economie van de eurozone. De vraag naar basismetalen zal echter solide blijven en gaan uit van een verdere stijging in prijs in het eerste kwartaal. Dit wordt ondersteund door de verbetering van de economische omstandigheden en de goede marktvooruitzichten voor eindgebruikers van basismetaal (zoals de bouw, elektronica-industrie, automotive en machines). Voor de lange termijn gaan wij ervan uit dat de prijzen van basismetalen hun relatief hoge niveau zullen blijven behouden, mede dankzij de gunstige vraagvooruitzichten.

Marktomstandigheden voor staalindustrie verbeteren in VS en Europa

Burgering.CasperIn de VS en Europa lijken de marktomstandigheden voor de staalsector te verbeteren. In China zal het algemene sentiment naar verwachting nog relatief zwak blijven en voor de komende drie maanden zal in China de druk van overaanbod voelbaar blijven. Overcapaciteit en zwak seizoensgebonden vraag zullen de prijzen verzachten in het eerste kwartaal. Het aanbod van grondstoffen voor het maken van staal (ijzererts en cokeskolen) zal nog steeds voldoende zijn om een eventuele stijging van de vraag naar deze grondstoffen op te vangen en dit zal de prijs drukken. Sterker nog, de aanvoer van grondstoffen zal de vraag blijvend overtreffen en dit heeft ook op lange termijn (tot 2016) een neerwaartse druk op de prijs.

Stabiele prijzen voor agrarische grondstoffen

Zewuster.MarijkeAgrarische grondstoffen hadden het zwaar te verduren in 2013. Vooral mais en tarwe zagen prijsdalingen van respectievelijk meer dan 40% en 30%. De belangrijkste reden was een overproductie bij de meeste gewassen. Een stabilisatie van de prijzen valt echter te verwachten. Verschuivingen van productie van mais naar tarwe zal in de loop van het jaar de neerwaartse druk doen afnemen. Een overproductie zal ook aanhouden bij suiker, echter overheidsbeleid in Brazilië en de verkiezingen in India (twee grootste producenten) zou meer neerwaartse druk teniet kunnen doen. Alleen voor sojabonen valt er meer druk te verwachten aangezien grote oogsten daar de extra vraag vanuit China makkelijk moeten kunnen opvangen. Voor cacao wordt er juist een tekort verwacht wat kan leiden tot een prijsstijging.