Prijzen industriële metalen nemen toe

door: Casper Burgering

Industriele Metalen Monitor januari 2014.pdf (493 KB)
Download
  • Huidige standen regionale industriële PMI’s bieden goed perspectief voor industriële metaalmarkten
  • Productie van en vraag naar industriële metalen blijft op een hoog niveau en groeit verder
  • De vraag vanuit China naar industriële grondstoffen blijft ook in 2014 solide 

tabellen janVoor China, veruit ’s werelds grootste industriële metaal consumerend land, verwacht ABN AMRO een economische groei van 8% op jaarbasis in 2014.  De economische bedrijvigheid in Europa zal verder toenemen in 2014, maar het tempo zal nog steeds gematigd zijn. De Amerikaanse economie blijft goed presteren en de groei zal in 2014 verder aantrekken. Per saldo is de mondiale economie op koers voor een verdere aantrekkende groei. De activiteit in de verwerkende industrie is wereldwijd sterk toegenomen. De industriële productie in China, de eurozone en de VS groeide verder en het sentiment verbeterde. Op basis van de meest recente PMI-cijfers in deze regio’s verwachten we sterkere industriële productiegroei voor de komende maanden.

Cyclische metalen profiteren van aantrekkende groei

forecasts jan 2014In de staalsector is de zwakke vraag naar staal in de meeste regio’s de belangrijkste driver voor de prijzen de laatste tijd. Dit is niet verwonderlijk gezien het feit dat de vraag naar staal doorgaans zwak is in het vierde kwartaal. Wel zijn er regionale verschillen. In de VS en Latijns-Amerika hebben de prijzen aan kracht gewonnen in het laatste kwartaal, terwijl de prijzen in Europa en China afzwakte. Buiten China zijn de fundamenten voor de staalsector aan de beterende hand, aangezien de PMI wat betreft de productie sterk verbeterde. In China daalde de PMI licht en bevindt zich net boven de neutrale grens van 50. Overcapaciteit vormt in vooral China en Europa nog een structureel probleem. De ijzerertsprijzen zijn sinds oktober 2013 bezig met een rally, wat vooral veroorzaakt wordt door vraag om de voorraden in China aan te vullen. Als gevolg hiervan zijn de voorraden in China nu hoog, maar wij gaan ervan uit, mede gezien de komende vakantieperiodes in China, dat het bevoorraden nog doorzet. Ook aan de aanbodzijde is de kans groot op verstoringen, gezien de weersomstandigheden in Australië in de eerste paar maanden van het jaar. Echter, vanaf medio 2014, denken we dat de prijzen voor ijzererts zullen afzwakken als gevolg van druk aan de aanbodzijde. De prijzen voor cokeskolen zijn de laatste tijd gedaald als gevolg van verhoogde output en beperkte inkoopactiviteit. Voorraden in de Chinese havens zijn hoog en we verwachten de prijs de komende drie maanden zal afzwakken, vooral als gevolg van afgenomen vraag. Gedurende 2014 verwachten we dat de prijs voor cokeskolen nog verder zal afzwakken.

 

De huidige hoge premies in aluminium is een stimulans voor producenten om de productie op een hoog niveau te houden. De kans is groot dat de premies komend jaar zullen dalen door de nieuwe LME opslagregels. Met de nieuwe regels (die begin 2014 effectief zullen worden), zullen de wachtrijen bij opslaghuizen tot 50 dagen worden gereduceerd. Dit zal tot gevolg hebben dat de beschikbaarheid van aluminium voor eindgebruikers toeneemt en verwachten wij geen significante prijsstijgingen in de komende drie maanden. Komend jaar zal een deel van de beschikbare capaciteit verdwijnen (aangezien een groot deel van de producenten met verlies draaien) en dit zal de markt weer in meer evenwicht brengen. Daarmee is er ruimte voor verbetering in de prijs en verwachten we dat de prijs langzaam maar gestaag toeneemt gedurende 2014. De vraag naar koper is nog steeds goed. De importvraag uit China blijft toenemen (vooral voor kopererts) en de voorraden in LME opslaghuizen neemt gestaag af. Aangezien de marktomstandigheden verbeteren en de vooruitzichten voor eind gebruikende sectoren (zoals de bouw) solide zijn, zal de vraag naar koper groeien gedurende 2014. Maar aangezien de markt vanaf komend jaar te maken krijgt met overaanbod zal dit een dempend effect hebben op de koperprijs. Vanwege het verwachte overschot in 2014, hebben we onze prognose voor de koperprijs verlaagd. We denken dat de prijs voor nikkel ook in 2014 zal herstellen. Niet alleen als gevolg van het verbeterde sentiment door het wereldwijde macro-economische herstel, maar ook vanwege de handelsbeperkingen in Indonesië op de export van (hoog-waardige) nikkelerts. Dit zal de beschikbaarheid van nikkelerts aantasten, de activiteit verminderen van nikkel smelterijen en tot slot leiden tot lagere volumes van geraffineerde nikkel. Dit brengt de nikkelmarkt in meer evenwicht wat gunstig is voor de prijs. De prijs voor zink zit in een stijgende trend, aangezien de zinkmarkt fundamenteel verbetert. Hoewel de markt momenteel nog te maken heeft met een overschot, laten veel prognoses zien dat een tekort aan zink zeer waarschijnlijk is in de komende jaren.