Particuliere schulden remmen groei consumptie

door: Mathijs Deguelle , Nico Klene

focus-op-consumptie.pdf (1 MB)
Download

Tussen 2000 en 2013 stegen de consumptieve uitgaven van huishoudens cumulatief naar schatting met slechts 4,25 procent. Dat is beduidend minder dan de 10,5 procent voor de eurozone als geheel. Sinds midden 2008 zijn deze bestedingen zelfs afgenomen. Dit is ook merkbaar in de fors teruglopende retailverkopen in deze periode, waar in sommige branches het volume sinds 2008 met bijna 40% is afgenomen.

In onderstaande publicatie gaan wij in op de oorzaken die de vrije bestedingen onder druk zetten. De daling van het reëel beschikbaar inkomen, de vermogenspositie van huishoudens en een stijging van de vaste lasten komen achtereenvolgens aan bod. Natuurlijk wordt daarna gekeken naar de toekomst en mogelijke oplossingen om de groei van de consumptie weer aan te wakkeren.

consumptiecijfers