Nederlandse economie in zicht – 2014 begint onder gunstig gesternte

door: Philip Bokeloh

140107-Ned-economie-in-zicht.pdf (1.022 KB)
Download

140107-NEiZ1

Nederlandse economie profiteert van internationaal herstel

De stijging van de aandelenbeurs wijst vooruit op een herstel van de BBP-groei in 2014. De opwaartse herziening van de BBP-cijfers over het derde kwartaal versterkt deze hoopvolle verwachting. Nederland profiteert van de verbeterde internationale omgeving die zich vertaalt in een sterkere groei van de wereldhandel. Dat het bedrijfsleven profiteert is al af te lezen aan de orderontwikkeling. De inkoopmanagersindex van de verwerkende industrie staat op het hoogste niveau van de eurozone. Ook in andere sectoren zien ondernemers de toekomst minder pessimistisch tegemoet. Conform de verbetering van het producentenvertrouwen durven bedrijven voorzichtig weer aan investeren te denken. Zelfs de bouwinvesteringen zijn in oktober gestegen. Desondanks zijn de vooruitzichten voor de bouw nog altijd niet rooskleurig. Ofschoon de daling van de werkloosheid nog even op zich laat wachten, is het consumentenvertrouwen de laatste maanden al sterk verbeterd. Dit neemt niet weg dat gezinnen de hand op de knip blijven houden. Gevraagd naar hun plannen om duurzame goederen te kopen reageren zij nog overwegend negatief. Het in de afgelopen jaren gedaalde reële beschikbaar inkomen en de restschuldproblematiek hebben hun weerslag op de bestedingen. Het conjuncturele herstel blijft te zwak voor een aanmerkelijke verbetering van de overheidsfinanciën. Aandacht voor structurele hervormingen blijft geboden voor vertrouwensherstel. Het is in dit licht bemoedigend dat de regering op de valreep nog een Woonakkoord en een Pensioenakkoord heeft weten te bereiken. Het jaar 2014 begint onder een duidelijk beter gesternte dan 2013.