Macro Weekly – Seinen op groen voor groei

door: Han de Jong , Nick Kounis , Georgette Boele

Macro Weekly - 20 januari 2014 - Seinen op groen voor groei (303 KB)
Download
  • Big Picture: Diverse indicatoren voor het investeringsgedrag in het bedrijfsleven geven aan dat een wezenlijke versnelling van de investeringen op komst is, als die al niet begonnen is. Dit is een belangrijke en zeer gunstige ontwikkeling. Het is immers precies wat we nodig hebben voor een breder draagvlak van het herstel zodat dit zichzelf in stand kan houden: investeringen leiden tot nieuwe banen en tot inkomensgroei, wat vervolgens de groei van de bestedingen weer stuwt. De industriële bedrijvigheid heeft aan kracht gewonnen, maar de voorraden in de VS zijn gestegen. Dit impliceert dat de groei van de productie in de VS op de korte termijn wat kan afzwakken, zodat de vraag een inhaalslag kan maken. De vooruitzichten zijn niettemin gunstig.
  • Rente: Door het sterk afgenomen liquiditeitsoverschot in de eurozone staat de interbancaire rente onder opwaartse druk. Tijdens de recente persconferentie zei Draghi dat de ECB bij een ongewenste verkrapping van de geldmarkt in actie komt. Als de huidige trend aanhoudt, wordt de kans dus groter dat de ECB meer liquiditeit in het systeem injecteert en/of de beleidsrente verlaagt. De eenvoudigste oplossing is misschien wel om de sterilisatie van het SMP-programma te beëindigen.
  • Valuta’s: Het effect van het zwakke Amerikaanse arbeidsmarktrapport op de valutamarkten ebde vorige snel weg. Dit was vooral te danken aan goede macrocijfers in de VS, die onderstreepten dat de economie zich krachtig blijft ontwikkelen, en het besef dat het rapport de beleidskoers van de Fed niet zal veranderen. De krappere liquiditeitssituatie biedt nog altijd steun aan de euro maar verhoogt ook de kans op verruimende maatregelen door de ECB, wat de positie van de euro zou ondermijnen.