Macro Weekly – Maakt de markt zich te veel zorgen?

door: Han de Jong , Nick Kounis , Georgette Boele

Macro Weekly - 27 januari 2014 - Maakt de markt zich te veel zorgen? (138 KB)
Download
  • Big Picture: Risicovolle beleggingen zijn vorige week massaal verkocht. De oorzaken moeten worden gezocht in de zorgen rond de groei van de wereldeconomie, de twijfels over de financiële stabiliteit van China en de hernieuwde financieel-economische problemen in Argentinië. Wij denken echter dat de meeste vorige week gepubliceerde indicatoren onze visie bevestigden dat de wereldeconomie aan kracht wint. De zwakke Chinese PMI-cijfers zijn mogelijk beïnvloed door het tijdstip van het Chinese nieuwjaar. Verder is Argentinië duidelijk een geval apart, zodat het heel vreemd is dat Argentinië als ‘besmettingshaard’ voor andere opkomende economieën wordt gezien.
  • Rente: Wij verwachten dat de Fed deze week besluit om haar obligatieaankopen te verlagen naar USD 65 mld. De meeste tekenen wijzen erop dat de Amerikaanse economie een nieuwe, sterkere fase is ingegaan; de zwakke recente banencijfers en PMI’s houden waarschijnlijk verband met het slechte weer. Wij denken dat de monetaire afbouw de komende maanden in het huidige tempo wordt voortgezet. Op de arbeidsmarkt zien wij tekenen dat de onbenutte capaciteit geringer is dan tot nu toe werd gedacht. Dit kan reden zijn voor de Fed om de rente eerder te verhogen dan zij nu aangeeft, maar vermoedelijk zal dit niet voor medio 2015 gebeuren.
  • Valuta’s: De stemming onder beleggers sloeg abrupt om door ontwikkelingen in de opkomende markten. Dit gaf de Japanse yen en de Zwitserse frank de wind in de zeilen terwijl de valuta’s van opkomende markten fors onderuit gingen. Op grond van onze inschatting dat het herstel van de wereldeconomie zal doorzetten en dat de fundamentele omstandigheden in de opkomende markten veel beter zijn dan in de jaren negentig, denken wij dat deze wisselkoersbewegingen de komende tijd weer teruggedraaid worden. Wel kampt, zoals bekend, een aantal specifieke landen duidelijk met problemen.