De kwantitatieve ontwikkeling van de Nederlandse beroepsbevolking: Voorlopig nog geen ‘war for talent’

De kwantitatieve ontwikkeling van de Nederlandse beroepsbevolking.pdf (2 MB)
Download

Samenvatting
Demografische ontwikkelingen – in het bijzonder de ontwikkeling van de beroepsbevolking – zijn belangrijke variabelen voor de voorspelling van de ‘gezondheid’ van een economie. In dit rapport staat de kwantitatieve ontwikkeling van de Nederlandse beroepsbevolking op de middellange (2024) en lange termijn (2060) centraal. Dit krijgt invulling op basis van drie scenario’s. De conclusie is – ook in het meest negatieve scenario – dat de daling van de beroepsbevolking veel minder dramatisch is eerdere rapporten suggereren. Dit leidt tot de conclusie dat op middellange termijn geen sprake is van een ‘War for Talent’. Wel zal zich, net als nu het geval is, in bepaalde marktsegmenten sprake zijn van schaarste op de arbeidsmarkt. Zo missen ontwikkelingen als een langer doorwerkende beroepsbevolking, een lage economische groei en toenemende automatisering hun uitwerking niet, met als gevolg een beperkte groei van het aantal vacatures bij een groeiende beroepsbevolking.