Kou vertekent banencijfers

door: Han de Jong

De cijfers over de eerste volledige week van het nieuwe jaar bevatten een paar onaangename verrassingen, die niet goed passen in de algehele trend. Wij twijfelen er dan ook niet aan dat de wereldeconomie aan kracht wint, dat de economische groei eerder hoger dan lager zal uitvallen en dat er een periode is aangebroken waarin prognoses voor dit en komend jaar waarschijnlijk naar boven bijgesteld worden.

Slechte weer van invloed op Amerikaanse banencijfers

Volgens de officiële cijfers zijn er in de VS in december maar 74.000 banen bijgekomen, veel minder dan analisten hadden voorzien en bepaald niet wat wij willen zien: wij willen betere cijfers, geen slechtere. Als optimist loop je het risico tegenvallende cijfers als uitschieters of eenmalige afwijkingen te beschouwen, maar dat risico durf ik in dit geval met een gerust hart te nemen.

 

Het banencijfer sloot namelijk totaal niet aan bij andere cijfers over de Amerikaanse economie, zoals de werkgelegenheids-cijfers van ADP en de vertrouwensindicatoren. Volgens de statistici viel het cijfer tegen als gevolg van het slechte weer. Als het weer niet zo slecht was geweest, zou het cijfer dichter bij de verwachte 200.000 zijn uitgekomen. Je vraagt je af waarom economen het weer niet hebben opgemerkt en er bij hun prognose geen rekening mee hebben gehouden. In een onderzoek van Bloomberg onder zo’n honderd economen was 100.000 de laagste prognose. Het ADP-rapport, dat een paar dagen eerder verscheen, komt uit op plus 238.000 banen in de private sector. Waarom het officiële cijfer zo sterk door het weer beïnvloed is en het ADP-cijfer niet, begrijp ik niet, en evenmin waarom het weer niet ook van invloed is op het aantal uitkeringsaanvragen. De cijfers uit de conjunctuur-enquêtes zijn de laatste tijd goed en wijzen op een weinig spectaculaire maar gestage verbetering van de arbeidsmarkt. Dit alles overziend komen wij tot de conclusie dat het werkgelegenheidscijfer van december een misser moet zijn die binnenkort rechtgezet wordt. Maar de koudegolf in de VS werkt mogelijk ook door in de cijfers voor januari, die in februari gepubliceerd worden.

Verder kwamen er uit de VS vooral gunstige cijfers. Het tekort op de handelsbalans is in november sterk afgenomen: het is sinds 2009 niet zo laag geweest en toen kwam dat door een recessie. Uitgedrukt in dollars is het tekort niet meer zo laag geweest sinds 2002 en als percentage van het BBP moeten we zelfs nog verder terug. Het geringe handelstekort heeft de BBP-groei in het vierde kwartaal zeker goed gedaan.

Goede Europese cijfers

De meeste Europese cijfer van afgelopen week zijn positief. Zo is de detailhandelsomzet in de eurozone in november gestegen. Detailhandelsverkopen fluctueren nogal en enige voorzichtigheid is dus geboden, maar toch: de stijging is jaar-op-jaar sinds 2010 niet zo sterk geweest. En voor een langere periode met groeicijfers als in november moeten we zelfs terug tot 2007.

De stemmingsbarometer van de Europese Commissie, die zowel het vertrouwen onder bedrijven in verschillende sectoren als onder consumenten meet, is in december voor de achtste keer op rij gestegen. Vooral in Spanje neemt het vertrouwen toe. Het zou goed zijn als dat doorzette.

De Duitse industrie deed het in november goed, zowel qua orders als qua productie. Dat bevestigt onze algemene indruk dat de industrie eind vorig jaar weer aan kracht won, al vertonen de cijfers over de wereldhandel tot nu toe slechts een bescheiden verbetering. Diverse voorlopende indicatoren wijzen echter op een flinke groeiversnelling. Als dat klopt, krijgt de productiegroei opnieuw een impuls.

Ook de Japanse voorlopende indicatoren waren beter dan verwacht, zodat de economie aan vaart lijkt te winnen. Hopelijk voldoende vaart om niet tot stilstand te komen als in april de btw wordt verhoogd.