Effect huidige btw-verlaging op installatiesector nihil

door: Madeline Buijs

Update-installatiesector.pdf (379 KB)
Download

De installatiebranche heeft net als de rest van de bouwsector een aantal moeilijke jaren achter de rug. Door de sterke verwevenheid met de rest van de bouwsector is het voor de branche onmogelijk geweest om te ontsnappen aan de crisis die de bouwsector heeft geteisterd. De btw-verlaging levert de installatiesector vooralsnog weinig op. Op de langere termijn kan de grotere nadruk op duurzaamheid en de vergrijzing verlichting bieden voor de installatiesector.

Installatiesector presteert beter dan de bouw…

Door de sterke verwevenheid met de rest van de bouwsector is het voor de branche moeilijk geweest om te ontsnappen aan de crisis die de bouwsector heeft geteisterd. In de periode 2009-2012 is de omzet van de installatiebranche met 9,3% gedaald. De omzet daalde in de periode januari-november 2013 met 4,4% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De installatiesector presteert wel beter dan de bouwsector als geheel, de omzet van de bouw daalde in de periode 2009-2012 namelijk met 18,2% en met 5,5% in de periode januari-november 2013 j-o-j. Dit komt doordat de installatiesector voor circa 20% afhankelijk is van de industrie, die vanaf medio 2010 sterk is gestegen. De rest van de omzet wordt met name in de woning- en utiliteitsbouw behaald.

…maar is nog niet uit het dal

Dat de installatiesector nog niet uit het dal is gekropen, blijkt uit de orderportefeuille van installatiebedrijven. Die bedroeg in november 2013 4,8 maanden tegenover 5,2 maanden in mei 2013. Sinds mei 2012 bevindt de orderportefeuille zich in een vrije val en is gedaald van 6,6 maanden naar 4,8 maanden in november 2013, zoals uit onderstaande grafiek blijkt.

Orderportefeuille installatiebedrijven. Bron: EIB, UNETO-VNI
Orderportefeuille installatiebedrijven. Bron: EIB, UNETO-VNI

Btw-verlaging mogelijke kans voor de installatiesector in 2014…

De huidige btw-verlaging op de arbeidscomponent van de renovatie van woningen die op 1 maart 2013 is ingevoerd met 31 december 2014 als einddatum, kan een kans zijn voor de installatiesector in 2014. De eerste btw-verlaging van oktober 2010-september 2011 heeft volgens brancheorganisatie UNETO-VNI EUR 400 miljoen extra omzet voor de installatiesector gegenereerd. Ter vergelijking, de totale omzet van de installatiesector bedroeg in 2009 EUR 13,8 miljard. Het EIB heeft berekend dat de btw-verlaging een positief effect heeft gehad op de gehele bouwproductie van circa EUR 630 miljoen, terwijl de totale bouwproductie in 2009 EUR 81,4 miljard bedroeg. Dit betekent dat de installatiesector in sterker heeft geprofiteerd van de btw-verlaging in 2010-2011 dan de bouwsector.

…maar dan moet er nog wel wat veranderen

Het effect van de huidige btw-verlaging is veel minder duidelijk. Uit het onderzoek blijkt dat de btw-verlaging tot nu toe geen effect heeft op de installatiesector en beperkt effect heeft op de bouwsector. Mogelijk kan de btw-verlaging meer effect genereren in 2014 wanneer de consumenten en woningeigenaren positiever worden als gevolg van het uitbodemen van de woningmarkt en het afzwakken van de economische crisis.

Verduurzaming en vergrijzing kunnen op de lange termijn de installatiesector helpen

Een trend waar de installatiesector de komende jaren wel van kan profiteren, is de verduurzaming van bestaande gebouwen en het bouwen van energieneutrale gebouwen. De kansen zullen in eerste instantie niet komen van individuele woningeigenaren, maar van de verduurzaming van sociale huurwoningen. Ook kunnen installateurs profiteren van de verduurzaming van bedrijfsgebouwen.

De Nederlandse bevolking zal in de toekomst sterk gaan vergrijzen. Tegelijkertijd gaat het overheidsbeleid steeds meer uit van scheiden van wonen en zorg. Dit heeft tot gevolg dat ouderen steeds langer thuis zullen blijven wonen. Omdat lang niet alle woningen geschikt zijn voor ouderen, zullen er aanpassingen aan deze woningen gedaan moeten worden. Installateurs kunnen allerlei hulpmiddelen in huis aanbrengen zodat ouderen bijvoorbeeld eenvoudiger gordijnen of deuren kunnen openen, maar kunnen ook badkamers verplaatsen naar de benedenverdieping.

Verwachtingen installatiesector 2014

Zoals hiervoor besproken raakt de malaise in de bouwsector de installatiesector. De positieve ontwikkelingen in de industrie kunnen de ontwikkelingen in de installatiesector positief beïnvloeden. De btw-verlaging heeft op dit moment nog weinig effect op de installatiesector. Op de lange termijn zal de sector kunnen profiteren van de grotere belangstelling voor de verduurzaming van gebouwen en de vergrijzing van de bevolking. Dit laatste zal in 2014 nog geen effect hebben.

Ondanks het beperkte effect van de btw-verlaging, verwachten we dat de omzet van de installatiesector in 2014 zal stabiliseren. Dit wordt met name veroorzaakt door de groei van de productie van de industrie die ABN AMRO verwacht. Ook voor de utiliteitsbouw wordt lichte groei verwacht, zeker in het renovatiesegment. Nog geen groei is te verwachten van de woningbouw, al wordt dit cijfer vertekend door de lage nieuwbouwverwachtingen. De renovatie van woningen zal minder hard dalen in 2014. De gww blijft in 2014 last houden van de bezuinigingen die de overheid doorvoert op infrastructurele projecten.