In Concept naar Consument, veranderende vleesmarkt kans voor ketens

door: Wilbert Hilkens , Niels Dijkman

In-Concept-naar-Consument.pdf (4 MB)
Download

Bij de aankoop van vleesproducten spelen smaak, gezondheid, herkomst en productiewijze een belangrijke rol bij grote groepen consumenten. Dit geldt voor Nederland, maar zeker ook voor Duitsland en andere landen om ons heen. Afgelopen jaren is met de opkomst en uitbouw van verschillende succesvolle concepten meer differentiatie ontstaan in het aanbod van varkensvlees en pluimveevlees.

Door de goede structuur met familiebedrijven van voldoende omvang in de houderij en een stevige slachterij- en vleesverwerkingsector zijn de voorwaarden voor een succesvolle verdergaande differentiatie aanwezig in Nederland. Recent in gang gezette initiatieven ten aanzien van ‘De Kip van Morgen’ en ‘Het Varken van Morgen’ bieden extra kansen om dit proces te versterken.
Gerichte samenwerking om vleesconcepten in de markt te zetten biedt mogelijkheden voor ondernemers in de houderij en slachterij & verwerking om meer toegevoegde waarde te realiseren. In een sector waar het rendement al geruime tijd onder druk staat, is dit meer dan welkom.

Voor supermarkten, foodservicebedrijven en slagers bieden deze concepten goede kansen om zich te onderscheiden in een markt die zich meer en meer heeft geconcentreerd rond het middensegment.
Differentiatie en het uit de anonimiteit halen van het product bieden daarnaast de gelegenheid om het draagvlak in de samenleving voor deze belangrijke economische activiteit te vergroten.
Instapconcepten met een beperkt initieel risico voor ketenpartijen helpen om concepten te ontwikkelen die voldoende omvang hebben om grotere retailformules te bedienen. Het is dan wel van belang voldoende flexibiliteit in te bouwen om in een later stadium aanvullende aspecten aan het concept toe te kunnen voegen als de markt daarom vraagt.

Voorwaarden om vleesconcepten succesvol te produceren en in de markt te zetten zijn een goede balans tussen toegevoegde waarde en toegevoegde kosten, evenwicht tussen focus op nationale en exportmarkten, een faire en overwogen risicoverdeling in de keten en een gedegen ketenregie. De aanleiding voor ABN AMRO om dit rapport te schrijven zijn de genoemde initiatieven ‘De Kip van Morgen’ en ‘Het Varken van Morgen’. Met dit rapport proberen we een basis te geven voor ondernemers in de ketens van kip en varken om weloverwogen beslissingen te nemen bij de keuze om al of niet aan te sluiten bij een specifiek vleesconcept.