2014: slimme logistieke samenwerking is duurzaam!

door: Bart Banning

Beeldbank_Transport_shutterstock_70984123Mooi dat de economische vooruitzichten optimistisch zijn voor 2014. Maar in mijn ogen moeten we blijvend slimmer omgaan met bestaand volume door intensiever samen te werken. Dat is de route naar duurzaam succes! Het leidt tot een betere inzet van assets – truck, schip, trein –, motiveert uw mensen en zal resulteren in een hoger                                                                                    rendement.

Om de beladingsgraad te verbeteren is samenwerking het sleutelwoord. Nederland is een klein land met een dicht transportnet; dat vraagt om een andere omgang met assets. Binnen Europa loopt Nederland duidelijk voorop in het stimuleren van duurzame logistiek. De Lean and Green Awards hebben het “duurzaamheidsdenken” naar een serieuze fase gebracht. De recent aangekondigde intentieverklaring  tussen GreenFreight Europe en Lean and Green, gericht op één uniforme Europese meetmethode van CO2-uitstoot is een volgende stap in de goede richting. Allemaal initiatieven die logistiek Nederland op de kaart zetten als het om duurzaamheid gaat.

Synchromodaliteit: change your mindset

Duurzaamheid heeft natuurlijk niet alleen betrekking op werken aan CO2-reductie; het gaat veel verder. In de zeehavens gaat het om vooraf nadenken over de efficiënte afhandeling van grote volumestromen door de hele keten. De concurrentie en veranderende machtsverhoudingen (ontwikkelingen P3 Network) zijn immers groot. Een “sustainable vision” is voorwaardelijk om internationale stakeholders aan je te binden. Nederland profileert zich hiermee als betrouwbare en innovatieve partner op gebied van een duurzaam achterlandlogistiek. Een van die innovaties is synchromodaliteit. Een Nederlandse term, en hoog op de agenda van het Topteam Logistiek. Samenwerking tussen partijen is nodig om dit van de tekentafel naar de praktijk te brengen. En dat is gebeurd; de eerste pliots uit 2011 hebben resultaat gehad. Er is sprake van een change in mindset. Inmiddels spannen veel bedrijven, van verladers tot rederijen, van zeehaven- tot binnenvaartterminals zich in om synchromodaal transport te realiseren. Voorbeelden zijn: Maersk, Heinz, Mars, Bavaria, Aviko, Wayz, GVT, United Biscuits, Douwe Egberts, Seacon en ECT. Met deze synchromodale stromen zijn ook maatschappelijke doelstellingen gerealiseerd. Er is ongeveer 3,5 miljoen wegtransportkilometers voorkomen en daardoor is 3000 ton CO2 bespaard. (bron: Topteam Logistiek)

Technologische innovatie

Naast mindset speelt technologische innovatie een belangrijke rol bij duurzaamheid en de realisatie van een optimale beladingsgraad. Nederlandse bedrijven zijn inventief. Emons Group ontwikkelde de 2WIN Cargo, die dubbeldecks is uitgevoerd en daarmee ruimte biedt aan 54 palletplaatsen. En ook de CuBoLiner® van Vos Logistics draagt bij tot verhoging van de beladingsgraad. Een heel andere innovatie is die van Twan Heetkamp Trailers, the New Cool; een voorbeeld van daadkracht en doorzettingsvermogen.

Door samenwerking tussen bedrijfsleven en politiek is het gebruik van Ecocombi’s in Nederland volledig geaccepteerd. Minder vrachtwagens op de weg met positief effect op de uitstoot van schadelijke stoffen. Het rendement zal snel stijgen als de beladingsgraad, zowel op de heen- als terugreis, optimaal is. Vooralsnog profiteren we er met name in Nederland van; op Europees niveau ontbreekt het aan politieke daadkracht om de Ecocombi over grotere afstanden in te zetten. Dat moet echt anders!

Datastroomlijning

Een ander thema is data. We zitten met z’n allen, opdrachtgevers én logistiek dienstverleners, op  een enorme hoeveelheid informatie. De grote uitdaging is efficiënter om te gaan met deze informatie; niet beheren, maar beheersen van data, daar gaat het om! Op het gebied van de analyse valt er nog veel terrein te winnen. Dit vraagt om specifieke kwaliteiten, kennis én transparantie tussen opdrachtgever en logistiek dienstverlener. Meer samenwerking op dit gebied, zowel verticaal als horizontaal, gaat de keten efficiënter maken. Het gaat ook om inspiratie, zoals te lezen in het trendrapport van DHL.

Binnenstedelijke distributie

Goede initiatieven, zoals in Enschede (de HST-Cargohopper), in navolging van Utrecht (Hoek Transport Cargohopper) en sinds kort ook Amsterdam (Transmission Cargohopper) verdienen opvolging.

De grote dichtheid aan retailers met elk hun eigen logistieke dienstverlener voor “hun eigen last mile” is echt niet meer van deze tijd. Elke stad heeft zijn eigen regels voor laden en lossen, en dat maakt het complexer dan nodig. Ook hier is dus samenwerken essentieel, maar de praktijk blijkt weerbarstig. Wellicht dat e-commerce en de binnenstedelijke logistieke stromen die hieruit ontstaan een versnelling kunnen bieden.

Alles bundelen buiten de stadsregio en vervolgens de stad weer in met dedicated elektrisch vervoer naar de winkel, een pick-up point of direct naar de consument. Een mooi voorbeeld hiervan is overigens de prijs die de regio Arnhem- Nijmegen recent heeft uitgereikt aan Koninklijke Rotra, D. Middelkoop, Combipakt, Binnenstadservice en Thunderbuilt voor het bundelen van ladingstromen.

It takes two to tango

Mijn visie is dat echt alle betrokken partijen hun voordeel (opbrengsten) moeten kunnen halen uit duurzame initiatieven. Een gezamenlijk doel vraagt om gezamenlijke verantwoordlijkheden en commitment. Investeren in duurzaamheid betekent investeren in elkaar. Dat wil zeggen in mensen en geld, maar ook in horizontale en verticale samenwerking. Samenwerken leidt tot een verbetering van de bestaande supply chain en levert innovatiekracht, partnership en winstpotentieel op. Impliciet worden hiermee voorzichtig de eerste stappen naar ketenintegratie, de ultieme vorm waar echte logistieke vernieuwing wordt gerealiseerd, gezet. Nederland is top in logistiek, het is ieders verantwoordelijkheid om dat zo te houden.

 

Duurzaamheid is meer dan groen alleen, het betekent ook continuïteit en dan praat je over rendement. Het is essentieel dat alle partijen de kosten én opbrengsten verdelen. Dit is de route naar een juiste motivatie en zal ook de kans op innovatie vergroten.