Woningmarktmonitor – Doorbraak bij verduurzaming

door: Philip Bokeloh , Madeline Buijs

Woningmarktmonitor-december-2013-131203.pdf (841 KB)
Download
  • De verbetering van de Marktindicator Vereniging Eigen Huis toont dat het pessimisme ten aanzien van de huizenmarkt afneemt. De wijziging in sentiment weerspiegelt zich al in de woningverkopen. Na een forse terugval in de eerste jaarhelft stijgen die weer. Ook qua prijsontwikkeling stemmen de laatste berichten gunstiger.
  • Het prijsherstel zal om uiteenlopende redenen bescheiden blijven. Het is onzeker of de wijziging van het fiscaal regime volledig is verdisconteerd. Het aantal woningen dat te koop staat, is omvangrijk. En de kredietruimte wordt verder beperkt, zowel afgezet tegen het onderpand als tegen het inkomen.
  • Hoewel het gedeclareerde verliesbedrag bij het NHG-garantiefonds stijgt, blijven de kredietrisico’s gelet op de ontwikkeling van het aantal betalingsachterstanden en het aantal veilingen te overzien.
  • Ondanks de voordelen die een nationale hypotheekbank belooft, is de totstandkoming ervan nog geen gelopen race. Zowel Den Haag als Brussel dienen nog akkoord te geven.
  • Energiebesparende investeringen in de gebouwde omgeving kunnen een vlucht nemen dankzij de Green Deal die het mogelijk maakt om dit soort investeringen via de energierekening te verevenen. Ook de oprichting van een revolverend fonds voor de financiering van energiebesparende maatregelen in de gebouwde omgeving heeft een positieve invloed.