Stand van de industrie – december

door: Casper Burgering

ABN AMRO Stand vd Industrie - dec. 2013.pdf (846 KB)
Download

Deze presentatie geeft een beeld van de trends en ontwikkelingen van de belangrijkste indicatoren voor de industrie in binnen- en buitenland in december. Deze presentatie wordt maandelijks geupdate. De hele presentatie kunt u hier downloaden en daarnaast treft u onderstaand een korte samenvatting.

Mondiale verbeteringen in industriele productie

Uit de laatste cijfers en prognoses blijkt dat de wereldeconomie verder herstelt. De noodzakelijke bezuinigingen nemen in veel landen af en er is aanleiding om te veronderstellen dat ook de bestedingen de komende jaren aan kracht zullen winnen.  In de VS verbeteren de economische omstandigheden (door ondermeer positieve trends in de arbeidsmarkt en de woningmarkt) en ook in China blijven de cijfers robuust (zowel de export als de detailhandelsverkopen blijven sterk toenemen). Ook de economische omstandigheden in de eurozone zijn aan de beterende hand, alhoewel we in de komende kwartalen nog rekening moeten houden met een gematigd groeiprofiel.

De wereldeconomie heeft de wind in de zeilen. Ook de mondiale productie trekt verder aan en zien we de wereldhandel langzaamaan verbeteren. De verwachting is dat de wereldhandel in zowel 2014 als in 2015 groeit met 6% j-o-j.

In Nederland wijzen ook veel indicatoren op herstel. De investeringen trekken aan en de uitvoer zal naar verwachting verder versnellen, dankzij de groeiversnelling in de mondiale economie. De particuliere consumptie staat nog onder druk, mede doordat gezinshuishoudens eerst hun financiële positie verder op orde willen brengen komend jaar. Voor meer economische diepgang over de Nederlandse economie door econoom Nico Klene : klik hier.

Vooruitzichten tot en met 2015 voor de industrie gunstig

De vooruitzichten voor de komende 2 jaar van ABN AMRO over deze  en andere economische indicatoren biedt een solide fundament voor positieve productieverwachtingen voor de industrie in 2014 en 2015. Zo zijn de economische groeiverwachting voor Duitsland, onze belangrijkste handelspartner met een aandeel van 25%, is gunstig. In 2014 zal de Duitse economie groeien met 1,9% j-o-j, terwijl in 2015 een groei wordt verwacht van 2,2%. Onder deze omstandigheden zullen de fabrieksorders voor kapitaalgoederen, consumentengoederen en halffabrikaten (ook vanuit de eurozone) verder toenemen. duitsland orders nl

Ook bij andere belangrijke handelspartners (VK, Frankrijk en België) trekt de economie aan. Het aantrekken van de wereldhandel en de verwachte daling van de koers van de euro dragen bij aan de opleving van de export. Branche waarin de exportquote op een hoog niveau ligt (zoals de machine-industrie, chemische industrie en basismetaalindustrie) profiteren hierbij het meeste.

prognoses2

De binnenlandse vraag zal zich echter wat moeizamer herstellen en voor branches binnen de industrie die zich vooral op het binnenland richten voorzien wij een gematigder groeitempo. Het gaat hierbij om branches zoals de metaalproductenindustrie, de transportmiddelenindustrie, rubber & kunststof en elektrotechnische industrie. Ook het langzame herstel in de bouwsector, waar een groot deel van de industrie van afhankelijk is, draagt bij aan trager vraagherstel. Hierdoor blijven de risico’s in de economie hoog en zal het herstel zijn broze karakter houden. ABN AMRO gaat uit van een productiegroei van 2% in 2014 en een groei van 3,25% op jaarbasis in 2015.