Positieve verrassing omzet en productie bouw in oktober

door: Madeline Buijs

Vandaag bracht het CBS cijfers uit over de ontwikkeling van de omzet en bouwproductie in de maand oktober. De cijfers zijn een positieve verrassing en daarmee een opsteker voor de bouwsector. Voor het eerst sinds december 2011 laat de bouwproductie weer een positieve jaar-op-jaar ontwikkeling zien, zoals in onderstaande grafiek te zien is. De bouwproductie steeg in oktober met 2,2% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Ontwikkeling bouwproductie
Ontwikkeling bouwproductie

Wanneer we naar de ontwikkeling van het indexcijfer van de bouwproductie kijken, zien we dat de bouwproductie begint uit te bodemen. Om seizoenseffecten uit te sluiten, is in onderstaande grafiek het 12 maands voortschrijdend gemiddelde gebruikt. Deze grafiek laat ook zien dat er nog niet te vroeg gejuicht moet worden, er is voor de bouw nog een lange weg te gaan.

Indexcijfer bouwproductie
Indexcijfer bouwproductie

Eerder lieten seizoensgecorrigeerde cijfers over de mutatie van de toegevoegde waarde van de bouw uit de Nationale Rekeningen al zien dat er kwartaal-op-kwartaal al een positieve ontwikkeling te zien was in het tweede en derde kwartaal van 2013. In het tweede kwartaal kwam dit uit op 1,5% en in het derde kwartaal op 0,7%. Zoals uit onderstaande grafiek blijkt, is de jaar-op-jaar ontwikkeling nog negatief.

Toegevoegde waarde bouw
Toegevoegde waarde bouw

Ook de omzet in de bouw ontwikkelt zich in oktober 2013 positief. De omzet (exclusief projectontwikkeling) steeg met 3,7% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De omzet in alle bouwbranches liet een positieve ontwikkeling zien. De belangrijkste branches binnen de bouw, namelijk de burgerlijke- en utiliteitsbouw en de grond-, water- en wegenbouw (gww) laten allebei een stijging zien van de omzet in oktober, van 3,5% respectievelijk 3,3%. Een negatieve uitzondering blijft projectontwikkeling. De omzet daarvan daalde met 3,8% j-o-j. Dit is wel een sterke verbetering ten opzichte van september, toen de omzet nog met 28,3% daalde j-o-j. De projectontwikkelaars blijven last houden van het stilvallen van nieuwbouwprojecten. En als er al nieuwbouwprojecten zijn, is de schaal van deze projecten veel kleiner dan we een aantal jaar geleden gewend waren.

Orderportefeuille bouw
Orderportefeuille bouw

De vooruitzichten voor de bouwsector zijn, ondanks deze positieve cijfers, nog niet rooskleurig.  De ontwikkeling van de werkvoorraad in aantal maanden van bouwers, een voorlopende indicator, is alleen voor de gww positief. Uit bovenstaande grafiek blijkt dat de orderportefeuille voor de overige bouwbranches en de bouw als geheel nog niet een echt positieve ontwikkeling kent. Ook is het al eerder gebeurd dat de omzet en bouwproductie na een goede maand toch weer negatieve cijfers lieten zien. Het gezegde een zwaluw maakt nog geen zomer geldt ook voor de bouw.

De verwachtingen blijven daarom dat er in 2014 een lichte daling van de bouwproductie en omzet zal zijn.