Nederlandse economie in zicht – Vooruitblik 2014015

door: Nico Klene

Ned-economie-in-zicht-dec13-131203.pdf (905 KB)
Download

Conjunctuur: voorzichtig herstel in 2014 en 2015

De Nederlandse economie lijkt in het derde kwartaal eindelijk weer iets te zijn gegroeid. De groei was voornamelijk te danken aan hogere investeringen. Diverse economische barometers wijzen op een voorzichtige verdere groei in het huidige kwartaal.

In 2014 en 2015 zal de economie naar verwachting langzaam verder herstellen. Dat is vooral te danken aan de uitvoer, die kan profiteren van de voorziene groeiversnelling van de mondiale economie. Ook voor de investeringen verwachten we positieve cijfers. Maar dat geldt nog niet voor de particuliere consumptie. Ondanks de vermoedelijke stijging van het beschikbaar inkomen zal de consumptie volgend jaar opnieuw dalen. Gezinshuishoudens zullen eerst hun financiële positie verder op orde willen brengen. Hoewel dat proces in 2015 nog niet geheel ten einde zal zijn, kan de consumptie dankzij een verdere verbetering van het beschikbaar inkomen dan weer wat groei laten zien. De economische groei kan aantrekken naar bijna ½% in 2014 en verder naar ongeveer 1¼% in 2015.

De werkloosheid liet de laatste maanden enige stabilisatie zien. We houden er echter rekening mee dat de werkloosheid in de komende maanden toch weer verder oploopt, omdat de economische groei nog te laag is. Pas in 2014 bereikt de werkloosheid vermoedelijk haar piek. In 2015 zal de werkloosheid weer wat lager uitvallen.