Macro Weekly: Einde in zicht?

door: Han de Jong , Nick Kounis , Georgette Boele , Roy Teo

Macro Weekly - 16 december 2013 - Einde in zicht? (314 KB)
Download
  • Big Picture: Dit is onze laatste Weekly van 2013, maar de titel heeft betrekking op de Fed – en dus niet op het kalenderjaar of onze Weekly. Het spant er nog om of het FOMC deze week besluit om de obligatieaankopen door de Fed te gaan terugdraaien. Het lijkt ons verstandig als de Fed meer inzicht geeft in het hoe en wanneer. Doet men dat niet, dan blijft er onzekerheid heersen en die is waarschijnlijk slecht voor de reële economie en de markten. Wij denken niet dat de Fed op zeer korte termijn met tapering gaat beginnen, maar wel dat er meer duidelijkheid komt, mogelijk in de vorm van een geloofwaardig tijdpad.
  • Rente: Wij denken dat de obligatiemarkten al grotendeels gewend zijn aan het idee van tapering. Het rendement op Treasuries is nu niet ver verwijderd van het niveau van september toen alom verwacht werd dat het FOMC zou besluiten om ermee te beginnen. Verder kan uit voorgaande periodes van monetaire verruiming worden afgeleid dat de markten zich in de aanloopfase al hebben aangepast. Wij denken dat de rendement-curves in de loop van volgend jaar steiler zullen worden naarmate de economie aantrekt, maar op de korte termijn is tapering volgens ons al grotendeels ingeprijsd.
  • Valuta’s: De belangrijkste gebeurtenis vorige week was het begrotingsakkoord in de VS. Direct na de bekendmaking sloeg de stemming om. Door de toegenomen kans dat de Fed deze week een begin maakt met het terugdraaien van de obligatieaankopen, nam de nervositeit in de markt toe. De dollar won hierdoor terrein tegenover de meeste valuta’s. Als de Fed deze week besluit om nog niet met tapering te beginnen, dan zou dit de dollar treffen. Duidelijke communicatie wanneer het wel zover is, zou de klap kunnen verzachten. De euro werd nog altijd gesteund door de krappere liquiditeit op de geldmarkt maar de sterke dagen van de euro lijken geteld, temeer omdat de krapper wordende geldmarkt voor de ECB reden kunnen zijn om in actie te komen.