Weekly Valuta’s – Euro daalt na renteverlaging ECB

door: Georgette Boele

Na de verrassende renteverlaging door de ECB werd de euro op grote schaal verkocht: de financiële markten stelden namelijk hun verwachtingen ten aanzien van de verdere ontwikkeling van de rente naar beneden bij. De euro moest vooral tegenover het Britse pond terrein prijsgeven. Het pond profiteerde ook van gunstige Britse macrocijfers, die erop duiden dat de economie aan kracht wint. Door de sterkere binnenlandse macrocijfers in het Verenigd Koninkrijk nam de verwachting toe dat de rente relatief snel wordt verhoogd, en werd het renteverschil groter. De Japanse yen steeg licht in waarde ten opzichte van de euro omdat de BoJ niet bereid lijkt om het monetair beleid verder te verruimen.

 

131111-NL-Spotkoersen 4-8 nov

Goede banencijfers in VS vertalen zich niet in USD rally

De Amerikaanse dollar (USD) steeg tegenover de meeste belangrijke valuta’s (uitzondering was het Britse pond), maar de beweging was over het algemeen relatief klein. Verrassend genoeg resulteerden de beter dan verwachte cijfers over de Amerikaanse economie, waaronder het zeer bemoedigende werkgelegenheidsrapport, niet in een krachtige rally van de USD ten opzichte van de meeste belangrijke valuta’s. Dit kwam mede omdat Fed-functionarissen zich nog steeds voorzichtig uitlieten over afbouw van de monetaire stimulering. Het ruime monetaire beleid is in de afgelopen jaren een sterke negatieve factor voor de dollar geweest. Zoals hiervoor al aangegeven, denken wij dat de kans op een eerdere afbouw is toegenomen na de recente banencijfers. De meeste valuta’s van de opkomende landen verloren terrein ten opzichte van de dollar. Dat gebeurde ondanks het verbeterde sentiment onder beleggers, die bleek uit de geringere volatiliteit van de aandelen- en valutakoersen. Vooral de lichte stijging van de Amerikaanse lange rente en de zwakkere binnenlandse macrocijfers lagen hieraan ten grondslag.

 

131111-NL-Spotkoersen tov USD 4-8 nov

Neerwaartse risico’s voor EUR/USD op korte termijn

Onze eindejaarsprognose voor de EUR/USD is 1,35. De kans dat de koers lager uitkomt, is de afgelopen dagen duidelijk groter geworden. Dit weerspiegelt de toegenomen monetaire divergentie: na de renteverlaging door de ECB en de goede macrocijfers in de VS zullen de monetaire koers in de eurozone en die in de VS waarschijnlijk verder uiteenlopen. Wij verwachten dat dit het beeld in 2014 zal bepalen en voorzien een EUR/USD van 1,20 eind 2014. Gezien recente ontwikkelingen en signalen vanuit de optiemarkt is het goed mogelijk dat de dalende trend dit jaar al inzet. Verder gaan wij er nog steeds van uit dat de EUR licht in waarde zal dalen tegenover het pond, omdat de Britse economie het beter zal doen dan die van de eurozone. In de koers van het pond is echter al behoorlijk wat goed nieuws verdisconteerd. Uit het inflatierapport dat deze week verschijnt, komt waarschijnlijk naar voren dat de BoE er geen voorstander van is om de rente al op korte termijn te verhogen.