Weekly Valuta’s – Centrale banken in de hoofdrol

door: Georgette Boele

Speculatie over het beleid van de centrale banken van de G3 (VS, eurozone en Japan) bepaalde vorige week de koersontwikkeling van de dollar, de euro en de yen. De kans dat eerder een begin wordt gemaakt met het afbouwen van monetaire stimulering door de Fed was gunstig voor de dollar. De euro en de yen stonden onder druk door de verwachte verdere verruiming door de ECB en de BoJ. Er is een behoorlijke kans dat de dollar sterker eindigt dan wij hebben voorspeld: het is namelijk goed mogelijk dat de macrocijfers in de VS ruim boven de consensus uitkomen.

 

Speculatie over negatieve depositorente drukte de EUR

De euro kwam vorige week onder druk tegenover de Amerikaanse dollar door speculatie dat de ECB overweegt de depositorente met 10 bp te verlagen naar -0,1% als het risico van een dalende inflatie toeneemt. Per saldo liet het koersverloop geen duidelijke richting zien want later lieten ECB-functionarissen zich voorzichtiger uit over een negatieve rente. Wat de euro ook steunde, was dat de munt het relatief goed deed tegenover andere valuta’s. Uitzonderingen waren de Noorse kroon, de Zweedse kroon, de Zwitserse frank en het Britse pond. De Noorse kroon won door betere BBP-cijfers wat terrein tegenover de euro en de stemming rond het Britse pond bleef positief. De Zwitserse frank (CHF) deed het ook relatief goed. Dit is verrassend want een verbeterd beleggerssentiment is in de regel niet gunstig voor de CHF. De markt is benieuwd hoeveel langer de Zwitserse centrale bank (SNB) de maximumwaarde van de CHF tegenover de EUR nog handhaaft. Volgens een onderzoek van Bloomberg is de marktconsensus dat dit tot 2015 zo blijft. De OESO heeft aangegeven dat de SNB de maximumwaarde moet loslaten zodra de inflatiedruk toeneemt en de wereldeconomie aantrekt. De Australische en de Nieuw-Zeelandse dollar waren uit de gunst van beleggers omdat de Chinese Inkoopmanagersindex lager was dan verwacht, terwijl functionarissen van de centrale banken van Australië en Nieuw Zeeland verklaarden dat hun munt te sterk waren.

 

131125-Weekly-Valutas_Mutatie spotkoersen tov USD

Fed, economie en beleggerssentiment bepalend voor USD

Aan het begin van de week zat de Amerikaanse dollar in het defensief onder invloed van de marktverwachting dat de Fed de rente langer laag houdt. Geluiden vanuit de Fed wezen overwegend in deze richting. De stemming sloeg echter om nadat James Bullard, voorzitter van de St. Louis Fed, verklaarde dat afbouw van de obligatieaankopen volgende maand op de agenda staat. Dit kwam als een verrassing voor de valutamarkten en luidde een herstel van de Amerikaanse dollar in. Opmerkelijk is dat het herstel van de dollar gepaard ging met een stijging van de tienjaars rente op Amerikaans staatspapier. In tegenstelling tot afgelopen zomer leidde dit niet tot een scherpe afname van de risico-bereidheid. Beleggers staan nu meer open voor ‘carry trades’ met de Japanse yen en de Zwitserse frank als financieringsvaluta.

De grafieken hierna geven inzicht in het koersverloop van de Amerikaanse dollar. De eerste grafiek toont de relatie tussen de USD-index (gemiddelde van wisselkoersen tussen de Amerikaanse dollar en de meest verhandelde valuta’s) en de tienjaars rente op Amerikaans staatspapier en de tweede de relatie tussen de risico-indicator VIX en de tienjaars rente op Amerikaans staatspapier.

 

 

Tussen eind april en 21 juni vertaalde de hogere rente op Amerikaans staatspapier zich in een verslechtering van het sentiment onder beleggers. Dit komt tot uitdrukking in de stijging van de VIX. De stijging van de rente ondersteunde de Amerikaanse dollar dus niet. Tegenover de winst van de Amerikaanse dollar ten opzichte van valuta’s van opkomende markten stond een verlies tegenover belangrijke valuta’s als de euro.

De laatste tijd stonden de rendementen op Amerikaans overheidspapier en de Amerikaanse dollar onder opwaartse druk door meevallende macrocijfers in de VS. Ook de mogelijkheid dat met de afbouw van de monetaire stimulering eerder dan verwacht een begin wordt gemaakt en een constructief beleggingsklimaat spelen een rol. Deze combinatie is gunstig voor de Amerikaanse dollar en is ook precies de situatie die wij voorzien voor 2014 en 2015. De groei van de wereldeconomie onder aanvoering van de VS, de stijgende rendementen op Amerikaanse staatspapier, de verwachting dat de Fed de rente in 2015 gaat verhogen en het positieve beleggerssentiment zullen de koers van Amerikaanse dollar waarschijnlijk opdrijven.

 

Speculatie dat BoJ inflatiedoel van 2% uitstelt, drukt JPY

De JPY kwam onder druk door speculatie dat de Japanse centrale bank (BoJ) de termijn waarbinnen zij de inflatie-doelstelling van 2% wil halen, moet oprekken. De markt kwam tot deze conclusie omdat de BoJ haar voornemen handhaaft om de monetaire basis met JPY 60 tot 70 biljoen per jaar te vergroten. Door de positieve stemming onder beleggers en het oplopende renteverschil tussen de VS en de eurozone enerzijds en Japan anderzijds is zowel de USD/JPY als de EUR/JPY gestegen. De kans dat de USD/JPY boven onze eindejaarsprognose van 100 blijft en richting onze raming van 103 eind maart 2014 gaat, is toegenomen. De verzwakking van de yen is in lijn met onze visie en wij denken dat deze trend aanhoudt in 2014 en 2015. Onze prognose voor de USD/JPY is 110 eind 2014 en 120 eind 2015. De belangrijkste redenen voor de hogere USD/JPY zijn het uiteenlopende monetaire beleid in de VS en Japan, het groter wordende renteverschil en de risicobereidheid van beleggers.