Weekly Valuta’s – In afwachting van cijfers VS en Fed-toespraken

door: Georgette Boele

De euro bleef relatief sterk tegenover de dollar dankzij de verwachting dat de Fed de rente langer laag houdt en de kracht van de euro in het algemeen. Wij denken dat de euro terrein gaat verliezen en de dollar sterker wordt als de cijfers in de VS verder verbeteren en een nieuwe begrotingsimpasse kan worden vermeden. Het risico voor onze eindejaarsprognose voor de EUR/USD (1,35) is dan ook vooral neerwaarts en voor de USD/JPY (100) opwaarts.

 

131118-Weekly-Rente-spotkoersen tov euro

Waar komt de veerkracht van de euro vandaan?

De euro heeft zich na de verrassende renteverlaging door de ECB op 7 november opmerkelijk hersteld. Hierbij speelt een aantal factoren een rol. Ten eerste is het renteverschil tussen Duitsland en de VS groter geworden; dit is gunstig voor de euro tegenover de dollar. De EUR/USD is heel gevoelig voor de verwachtingen ten aanzien van het monetaire beleid. Na de recente sterke banencijfers in de VS werd alom verwacht dat de monetaire divergentie tussen de VS en de eurozone zou toenemen. Recente verruimingsgezinde uitlatingen van diverse Fed-leden, waaronder met name Janet Yellen, wekken de indruk dat het beleid van de Fed accommoderend blijft zolang de economische groei nog niet krachtig genoeg is. Verder vielen de macrocijfers in andere landen, onder meer Zweden, Australië en Japan (uitgezonderd BBP), tegen terwijl de cijfers in de eurozone min of meer conform de verwachting waren. Zo is in Zweden de inflatie weer negatief, met een forse daling van de Zweedse kroon (SEK) tegenover de euro als gevolg. De EUR/SEK raakte zelfs even een koers van 9,0 aan. Gezien de huidige situatie van trage binnenlandse groei en lage inflatie is het niet waarschijnlijk dat de rente al op korte termijn (eerste helft van 2014) wordt verhoogd. Zweden heeft echter een zeer open economie en de kroon is in feite dé Europese groeimunt. Voor 2014 voorzien wij een sterke groei van de wereldeconomie en een positief beleggerssentiment: ideale omstandigheden voor de kroon. De huidige zwakte van de kroon biedt volgens ons dan ook kansen. Tot slot is de stemming onder beleggers verbeterd. Hierdoor staan centrale banken die naar verwachting nog later dan de ECB hun ruime monetaire beleid gaan beëindigen, onder druk. Tot deze categorie behoren de centrale banken van Zwitserland en Japan. Deze valuta’s zijn dan ook in het defensief gedrongen.

USD deze week omhoog

Het scenario dat de Fed de rente langer laag houdt, is volgens ons grotendeels ingeprijsd in de koers van de dollar. Er is dan ook niet veel ruimte voor een daling, tenzij de cijfers over de Amerikaanse economie deze week tegenvallen. Wij rekenen echter op iets betere cijfers en dit zal de dollar een zet in de rug geven. De stijging zal echter waarschijnlijk slechts bescheiden zijn, behalve wanneer de betere cijfers voor de markt reden zijn om te gaan anticiperen op een duidelijke koerswijziging van de Fed. Deze week houden diverse Fed-functionarissen een toespraak en verschijnen ook de notulen van de laatste FOMC-bijeenkomst. De kans is groot dat deze gebeurtenissen in het voordeel van de dollar zijn.

Inflatierapport ondersteunt GBP

Aan het begin van de week drukten de lagere inflatiecijfers het Britse pond (GBP) maar later in de week maakte het pond een fraaie comeback nadat het inflatierapport van de BoE minder in de richting van een accommoderend monetair beleid wees. De BoE is optimistischer geworden over de economische groei, de werkloosheid en de inflatie. De meest in het oog springende verandering is de termijn waarop naar verwachting de werkloosheid de drempelwaarde van 7% bereikt. Bij een ongewijzigd rentescenario zal dit eind volgend jaar het geval zijn. In augustus was dit niet eerder dan het derde kwartaal van 2016. Deze prognose werd toen sterk in twijfel getrokken. Met de nieuwe indicatie staat de BoE weer met beide benen op de grond. BoE-president Mark Carney maakte wel direct duidelijk dat bij het bereiken van de drempelwaarde de rente niet automatisch wordt verhoogd. Het moet veeleer worden gezien als een signaal dat het MPC (de beleidsmakers van de centrale bank) gaat bekijken of een renteverhoging wenselijk is, waarbij dan de kracht van de economie en de inflatievooruitzichten in aanmerking worden genomen. Deze opstelling biedt de centrale bank veel speelruimte. Wij denken dat de werkloosheid de drempelwaarde van 7% in het derde kwartaal van 2014 bereikt en dat de beleidsrente vermoedelijk begin 2015 wordt verhoogd. Dit maakt de weg vrij voor een waardestijging van het pond tegenover de euro in 2014.