Weekly Eurozone – renteverlaging ECB verwacht

door: Aline Schuiling

Onze huidige inschatting is dat de ECB op de vergadering in december besluit om de refirente met 25 bp te verlagen naar 0,25%. Eerder gingen wij er nog van uit dat de ECB de rente tot eind 2014 ongewijzigd zou laten. Wij denken nog wel dat de ECB in december ook haar beleidsprognose versterkt. Onze gewijzigde rentevisie houdt verband met de sterker dan verwachte daling van de inflatie en het groeiende risico dat deze nog verder afzwakt tot een ongewenst laag niveau. Op grond van ons scenario voor de ECB en de inflatie hebben wij onze rendementsprognose voor Duitse staatsobligaties verlaagd. Een verdere monetaire verruiming door de ECB is voor een deel al ingeprijsd maar dit proces is volgens ons nog niet voorbij. Hier staat tegenover dat het herstel van de wereldeconomie en de weer toenemende verwachtingen ten aanzien van afbouw van de monetaire stimulering in de VS de 10-jaars rente zullen opdrijven. Wij denken nu dat de rente op Duitse 10-jaas Bunds eind dit jaar staat op 1,7% (was 1,9%).

 

131104 - ECB en rente