Weekly Eurozone – Rente

door: Nick Kounis

ECB verlaagt rente om ongekend lage inflatie te bestrijden

De ECB verlaagde haar belangrijkste rentetarief (refi) met 25 bp naar 0,25%, terwijl de algehele verwachting was dat de rente niet gewijzigd zou worden. Wij gingen ervan uit dat de ECB de rente in december zou verlagen, wanneer de nieuwe ramingen van de economische groei en de inflatie beschikbaar zijn. De timing is dus verrassend maar de verlaging op zich is volgens ons volledig logisch gezien het perspectief van een ongewenst lage inflatie. Tijdens de persconferentie na afloop van de vergadering lichtte ECB-president Mario Draghi toe dat het besluit om de refirente te verlagen vooral was ingegeven door de recente afname van de inflatiedruk. De centrale bank voorziet nu een langere periode van lage inflatie.

 

131111-NL-Verwachtingen korte rente eurozone

ECB moet mogelijk nog een stap verder gaan

Draghi liet de deur open voor verdere monetaire verruiming en verklaarde dat de belangrijkste rentetarieven van de ECB “gedurende een langere periode op het huidige niveau blijven of nog verder worden verlaagd”. Hij gaf expliciet aan dat de ECB de refirente in principe nog verder kan verlagen en dat tijdens de vergadering ook was gesproken over een verlaging van de depositorente. Dat is nog altijd een optie als het risico van deflatie zich nadrukkelijker manifesteert. Volgens ons is het inderdaad goed mogelijk dat de ECB opnieuw in actie moet komen. Wij verwachten dat de totale inflatie de komende maanden verder afzwakt, waarschijnlijk tot ruim onder de doelstelling van de ECB voor prijsstabiliteit. Dit is een teken dat de economie weliswaar opveert, maar dat het herstel slechts traag zal verlopen: in de voorbije periode van langdurige zwakte is de onbenutte capaciteit in de economie fors toegenomen. Bovendien gaan de internationale prijszwakte van goederen, de dure euro en de dalende voedselprijzen doorwerken op detailhandelsniveau. De verwachte lage inflatie maakt de eurozone kwetsbaar voor deflatie in het geval van een onverwachte economische terugslag. Wij denken dat de ECB na haar volgende vergadering een nog sterker signaal zal afgeven dat de rente nog langer laag blijft, mogelijk tot eind 2015. Verder is volgens ons de kans op een nieuwe renteverlaging duidelijk toegenomen.

Speculatie over afbouw van stimulering door Fed groeit

De sterke macrocijfers die vorige week in de VS gepubliceerd zijn en de veel forser dan verwachte banengroei hebben de speculatie aangewakkerd dat de Federal Reserve mogelijk al in december haar obligatieaankopen gaat verminderen en dus een begin maakt met het afbouwen van de monetaire stimulering. De kans hierop is inderdaad toegenomen, maar wij denken dat de Fed nog tot maart volgend jaar wacht. De recente cijfers zijn mogelijk vertekend door de tijdelijke sluiting van overheidsdiensten in oktober (dit betrof ook bureaus voor statistiek) en de harde cijfers voor de economie – zoals de BBP-groei in het derde kwartaal – zijn nog steeds niet erg overtuigend. Bovendien hebben Fed-fuctionarissen laten doorschemeren dat zij zich voorzichtig zullen opstellen.

Lange rente stijgt: cijfers VS compenseren ECB

De rendementen op staatsobligaties in de eurozone en de swaprentes waren afgelopen week per saldo gestegen. Doordat de stijging het sterkst was in de langere looptijden, werden de curves steiler. Na het ECB-rentebesluit stelden de financiële markten hun verwachtingen ten aanzien van de ontwikkeling van de korte rente in de komende jaren naar beneden bij. Dit leidde tot een scherpe daling van de lange rente in de eurozone. In de dagen voorafgaande aan het rentebesluit en ook op vrijdag werd de lange rente echter opgedreven door de sterke Amerikaanse macrocijfers. Wij denken zoals gezegd dat de inflatie verder zal afzwakken en dat de ECB nieuwe signalen zal afgeven dat de rente langer laag blijft. Dit impliceert dat er ruimte is voor een daling van de rendementen op staatsobligaties op de korte termijn. De vijfjaars rente is het meest gevoelig voor wijzigingen in het monetair beleid. De bewegingen in de langere rentes (tien jaar en meer) worden echter begrensd door tekenen van een aantrekkend herstel van de wereldeconomie. Wij verwachten dat de rendementen volgend jaar geleidelijk oplopen naarmate de economische vooruitzichten voor de eurozone verbeteren.