Weekly Eurozone – Inflatie daalt sterk

door: Aline Schuiling

Economie I

De totale inflatie is afgenomen van 1,1% j-o-j in september naar 0,7% in oktober en de kerninflatie van 1,0% naar 0,8%. Ook de voedselprijsinflatie is afgezwakt. De onderliggende inflatiedruk  verdampt door het hoge niveau van de onbenutte capaciteit op de arbeidsmarkt. Dit remt de groei van de arbeidskosten. Het werkloos-heidcijfer voor september is bijgesteld tot een nieuwe recordhoogte van 12,2%. Omdat de trend nog steeds stijgend is, zullen lonen en salarissen waarschijnlijk nog wel enig tijd onder neerwaartse druk staan. Door de kracht van de euro (+8% j-o-j effectief) en de gematigde grondstoffenprijzen blijft ook de importinflatie bescheiden. Dit alles houdt in dat de inflatie naar alle waarschijnlijkheid verder zal afzwakken. Hoewel wij geen periode van deflatie in de eurozone voorzien, is de kans hierop wel toegenomen in geval van een nieuwe onverwachte vraagschok. Bovendien zal de inflatie vermoedelijk stabiliseren op een niveau dat ruim onder de doel-stelling van de ECB voor prijsstabiliteit ligt.

 

131104 - Economie I

 Economie II

131104 - Economie II