Visie op rente en euro – Toch verdere renteverlaging ECB?

door: Nico Klene

Visie op rente en euro - novermber 2013 (129 KB)
Download

We hebben onze ramingen voor rentes en wisselkoers herzien. Redenen zijn de naweeën van de impasse rond het schuldenplafond in de VS en de recente, sterker dan verwachte daling van de inflatie in de eurozone. De rente-ramingen zijn wat verlaagd, terwijl de dollar voorlopig zwakker is dan we dachten.

ECB gaat vermoedelijk in december rente verder verlagen

ECB-president Draghi heeft diverse malen aangegeven dat het beleid gedurende “een langere periode” ruim blijft. Ook liet hij de deur open voor extra maatregelen. Wij denken nu dat de ECB inderdaad maatregelen gáát nemen. Voornaamste reden is de sterke inflatiedaling in oktober naar 0,7% (van 1,1%). Dat is heel ruim onder de ECB-doelstelling (van bijna 2%). Ook de kerninflatie (excl. voedsel, energie, alcohol, tabak) ging omlaag – naar 0,8%. En waarschijnlijk gaat de inflatie nog wat verder omlaag, want er is sprake van dalende wereld¬voedselprijzen, de euro is sterk en de werkloosheid in de euro¬zone loopt nog altijd op, zo bleek uit herziene cijfers. (Vóór de herziening suggereerden de cijfers dat de werkloosheid sinds mei licht daalde.)

We gaan er daarom nu van uit dat de ECB de herfinancierings¬rente (refi-rente) in december met 25 basispunten gaat verlagen naar 0,25%. Tevens zal zij vermoedelijk iets explicieter zijn over de periode dat de rente laag zal blijven.

Naweeën begrotingsimpasse VS

Aan de impasse in de VS over de verhoging van het schuld-plafond van de overheid is weliswaar (voorlopig) een einde gekomen, maar de rimpelingen in de vijver van de economie zijn niet verdwenen. Waarschijnlijk heeft het stilleggen van over¬heidsdiensten het economisch herstel in het vierde kwartaal wat af¬geremd. Verder is het momenteel lastig om een goed beeld van de Amerikaanse economie te krijgen. Mogelijk hebben de ‘stillegging’ en het politieke geruzie de officiële data beïnvloed en geven cijfers die nu uitkomen, een vertekend beeld van de stand van de economie. Zo denken we dat de officiële arbeidsmarktcijfers voor oktober negatief zullen zijn beïnvloed door de sluiting van de overheid. Naar onze verwachting wordt dit overigens in november weer wat goedgemaakt. Maar dat weten we pas begin december.

Dat brengt ons bij het ruime monetaire beleid van de Fed. In september had de Fed – verrassend – besloten nog niet te starten met het terugschroeven van haar maandelijkse aan-kopen van overheidsobligaties. Zij wilde eerst (meer) bewijs zien dat het economisch herstel duurzaam is. Wij gingen toen uit van uitstel tot december. Nú denken we echter dat de Fed in december nog te weinig (positieve) informatie over de economie zal hebben om al een besluit te kunnen nemen. We gaan er daarom van uit dat de Fed pas in maart een begin gaat maken met het verminderen van haar obligatieaankopen. Dat heeft gevolgen voor onze rente- en valutaramingen.

Lange rente voorlopig stabiel – raming iets verlaagd

De tienjaars rente in Duitsland en Nederland is in oktober per saldo wat gedaald. In de tweede week van de maand liep de rente iets op toen de hoop toenam dat in de VS een akkoord over het schuldplafond zou worden bereikt. Maar daarna daalde de rente toch weer. Dat had te maken met het feit dat het akkoord tijdelijk is, en ook met wat zwakkere economische cijfers. Daardoor werd het waarschijnlijker dat de Fed het verminderen van haar obligatieaankopen zal uitstellen.

De rest van het jaar zal de rente vermoedelijk in de buurt van het huidige niveau bewegen. Het tempo waarin de economie herstelt is immers bescheiden en waarschijnlijk gaat de ECB de rente verlagen. Wanneer het herstel volgend jaar aan kracht wint, zal de lange rente waarschijnlijk weer oplopen.

Onze ramingen hebben we wat verlaagd, vanwege de ECB-stap en omdat de Amerikaanse rente vanwege de latere beleids¬aanpassing wat minder zal oplopen dan we eerder hadden aangenomen.

Dollarraming aangepast

De dollar leek vorige maand licht te verzwakken. Op de laatste dag van de maand kwam de koers echter – vooral onder invloed van de forse inflatiedaling in de eurozone – vrijwel terug op het peil van eind september. Die tijdelijke verzwakking in oktober kwam door de verwachting dat het terugschroeven van de obligatieaankopen zou worden uitgesteld. Omdat ook wij denken dat de Fed pas in maart haar beleid aanpast, hebben we onze raming voor de euro-dollarkoers aangepast. We gaan ervan uit dat de dollar de komende maanden in de buurt van 1,35 per euro zal schommelen.

Volgend jaar zien we de dollar echter toch sterker worden ten opzichte van de euro. We verwachten namelijk dat de Amerikaanse economie het beter zal doen dan de Europese. Daarbij zal bovendien het verschil tussen de lange rentes in de VS en Duitsland wat oplopen. We hebben onze indicatie voor de dollarkoers per eind 2014 aangepast naar 1,20 per euro (was 1,10).