Stand van de industrie (november) – presentatie

door: Casper Burgering

Stand van de industrie november 2013.pdf (869 KB)
Download

Deze presentatie geeft een beeld van de trends en ontwikkelingen van de belangrijkste indicatoren voor de industrie in binnen- en buitenland in november. Deze presentatie wordt maandelijks geupdate. De hele presentatie kunt u hier downloaden en daarnaast treft u onderstaand een korte samenvatting.

Onevenwichtig herstel in Nederland…

De Nederlandse economie ligt achter bij de rest van Europa en de groei is relatief laag. Dit wordt vooral veroorzaakt door de aanhoudende daling van de particuliere consumptie (gezinnen willen hun financiele positie verbeteren) en de bezuinigingen van de overheid. Aan de andere kant neemt de goederenuitvoer toe. De tweedeling binnen de Nederlandse economie is een feit. De sectoren die zich met hun activiteiten voornamelijk op het buitenland richten, hebben gunstige vooruitzichten. De sectoren die zich vooral orienteren op de binnenlandse bestedingen blijven achter. Voor meer achtergrond over de Nederlandse economie, klik hier.tweedeling

De industriële productie in Nederland blijft erg volatiel en is met 0,4% j-o-j toegenomen in september en dat is voor het eerst dit jaar dat de industriële productie weer is gegroeid. Alle indicatoren gaven een positief signaal af: de PMI voor de ouput is in expansie en het producentenvertrouwen en sentiment staan relatief gunstig.  Voor de industrie gaat het Economisch Bureau van ABN AMRO uit van een volumegroei van 2% in 2014. En wederom geldt ook hier dat alle hoop is gevestigd op de export.

Bezettingsgraden herstellen

pmi bezettingsgraad nov

Naast de PMI en het producentenvertrouwen geeft ook de bezettingsgraad een bemoedigend signaal af. Sinds juli dit jaar staat de index van de PMI voor de bezettingsgraad in expansie en het ziet er niet naar uit dat deze deelindicator van de PMI weer snel onder het neutrale niveau van 50 punten zakt, gegeven de goedgevulde exportorderportefeuille van veel industriële bedrijven. Maar ondanks het feit dat de bezettingsgraad weer de goede kant op gaat, is het oude niveau nog lang niet evenaart en zit de bezettingsgraad van de Nederlandse industrie nog onder zijn lange termijn gemiddelde. Maar met deze gunstige indicatoren zal het beeld op de arbeidsmarkt echter niet snel wijzigen.arbeidsmarkt2

Ondanks het feit dat het tekort aan goed opgeleid technisch personeel de druk begint op te voeren, zien we dat niet direct terug in de cijfers. De Nederlandse arbeidsmarkt is te typeren als ‘zeer ruim’: beperkt aantal vacatures, met een groot aantal werkzoekende. En de situatie lijkt nijpender te worden: het aantal vactures daalt verder, terwijl het aantal werkzoekende toeneemt. In de industrie lijkt het tij echter te keren. Er is een gebrek aan (vooral) technisch personeel en het sentiment onder ondernemers over de werkgelegenheid lijkt weer aan te sterken. Maar gezien de historie van de reeks zal het nog wel enige tijd duren, voordat een meerderheid van de ondernemers weer positiever is gestemd.

Aantal faillissementen in industrie neemt verder af

fail okt 2

Het aantal faillissementen in de industrie is voor de vijfde opeenvolgende maand gedaald. Sinds april dit jaar is het aantal faillissementen maandelijks afgenomen. Eerst met kleine stapjes en daarna is het aantal in augustus sterk gedaald (-38% m-o-m), om vervolgens in september met 16% m-o-m te dalen. In het totaal aantal faillissementen in de industrie heeft de metaalindustrie het grootste aandeel: 23,6%. Voor een analyse over faillissementen in Nederland, klik hier.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de auteur: Casper Burgering