Nederlandse economie in zicht – Conjuctuur lijkt te verbeteren

door: Jacques van de Wal , Nico Klene

Ned-economie-in-zicht-nov13.pdf (1 MB)
Download

De economische barometers zijn duidelijk verbeterd en doen vermoeden dat de Nederlandse economie in het derde kwartaal eindelijk weer is gegroeid. De harde data zijn echter onvolledig en kunnen dit nog niet bevestigen. De beschikbare cijfers van de uit- en invoer wijzen erop dat het herstel, zoals verwacht, waarschijnlijk uit het buitenland komt.

De inflatie daalde in september sterk en is naar verwachting in oktober fors verder afgenomen doordat het effect van de btw-verhoging van vorig jaar uit het inflatiecijfer is weggevallen. De inflatie lijkt nog wat verder te kunnen dalen.

De werkloosheid liet in de maanden augustus-september een stabilisatie zien. Het aantal werkenden is echter verder gedaald. Het lijkt er dan ook vooral op dat door de lage kans op een baan mensen zich (ontmoedigd) van de arbeidsmarkt hebben teruggetrokken.

De tweedeling tussen sectoren die internationaal gericht zijn, en sectoren die het (meer) van de binnenlandse markt moeten hebben, blijft nog bestaan. De vooruitzichten voor de eerste groep zijn wat beter.