Macro Weekly: Wereldeconomie lijkt aan te trekken

door: Han de Jong , Nick Kounis , Georgette Boele

Macro Weekly - 25 nov 13 - Wereldeconomie lijkt aan te trekken (191 KB)
Download

Big Picture: De vorige week gepubliceerde macrocijfers schetsten een wisselend beeld. Naast teleurstellende cijfers waren er ook enkele opmerkelijke verrassingen in positieve zin. Dit betrof met name de industriesector in de VS en de eurozone, de bredere Duitse Ifo-indicator en de buitenlandse handel van Japan. Verder duiden de nieuwe uitkeringsaanvragen in de VS op een bescheiden maar wel gestage verbetering van de arbeidsmarkt. Het vertekende beeld dat deze cijfers in de afgelopen periode gaven, begint te vervagen. Per saldo lijkt de wereldeconomie iets aan kracht te winnen.

Rente: De ECB lijkt zich te bezinnen op haar opties nu de inflatie ongewenst laag is. Een geringe verlaging van de depositorente en kwantitatieve verruiming zijn besproken maar hiertoe zal de ECB vermoedelijk pas overgaan als de neerwaartse inflatierisico’s verder toenemen. De Fed gaat vermoedelijk de komende maanden haar obligatieaankopen verminderen. Tegelijk denkt de Fed na over maatregelen om de verwachtingen voor de korte rente te verankeren. Door het vooruitzicht dat de Fed de monetaire stimulering gaat afbouwen, en door de betere macrocijfers is de lange rente licht gestegen en zijn de rentecurves steiler geworden. Wij zien beperkte ruimte voor een verdere stijging in de komende drie maanden.

Valuta’s: Speculatie over het beleid van de centrale banken van de VS, de eurozone en Japan bepaalde vorige week de koersontwikkeling van de dollar, de euro en de yen. De kans dat de Fed eerder een begin maakt met het afbouwen van monetaire stimulering was gunstig voor de dollar. De euro en de yen stonden onder druk door de verwachte verdere verruiming door de ECB en de BoJ. De euro kwam vooral onder druk door speculatie dat de ECB overweegt de depositorente te verlagen. Per saldo sloot de euro de week met een slechts bescheiden daling af. ECB-functionarissen lieten zich later in de week namelijk voorzichtiger uit over een negatieve rente. Naar onze mening neigt de EUR/USD naar een lager niveau.