Macro Weekly – ECB: actie in december verwacht

door: Han de Jong , Aline Schuiling , Peter de Bruin , Georgette Boele , Maritza Cabezas

Macro Weekly - 4 november 2013 - ECB: actie in december verwacht (293 KB)
Download

Big Picture: De inflatie in de eurozone was in oktober verrassend laag. Hoewel deflatie nog ver weg is, zitten we inmiddels wel duidelijk onder het inflatiedoel van de ECB van ‘onder maar dichtbij 2%’. De lage inflatie, in combinatie met de hoge en stijgende werkloosheid, wijst erop dat de monetaire en financiële situatie in de eurozone nog steeds te krap is. Wij verwachten dan ook dat de ECB snel in actie komt.

Eurozone: Onze huidige inschatting is dat de ECB tijdens de vergadering in december besluit om de refirente met 25 bp te verlagen naar 0,25%. Eerder gingen wij er nog van uit dat de ECB de rente tot eind 2014 ongewijzigd zou laten. Bovendien gaan wij er nog steeds van uit dat de ECB in december duidelijker aan zal geven dat de beleidsrente lang laag zal blijven.

VS: De cijfers over het derde kwartaal blijven aan de zwakke kant. Deze week verschijnt het BBP-cijfer voor het derde kwartaal; wij verwachten een stijging van slechts 1,8% op jaarbasis tegen 2,5% in het tweede kwartaal. De cijfers over het vierde kwartaal – vooral de barometers voor de verwerkende industrie – zijn positiever, ondanks de sluiting van overheidsdiensten.

Azië: De inkoopmanagersindex voor zowel de verwerkende industrie als de dienstensector is in China gestegen in oktober. Dit vormt een bevestiging dat de Chinese economie in de afgelopen maanden wat aan kracht heeft gewonnen. De cijfers in andere landen waren in het algemeen positief: de bedrijvigheid steeg in Japan, Zuid-Korea, Taiwan en Indonesië.

Vanaf volgende week krijgt de Macro Weekly een nieuwe opzet. In de Big Picture zullen wij, net zoals nu, ingaan op internationale economische ontwikkelingen. In de rest van de Weekly gaan wij niet langer allerlei macrocijfers in detail bespreken maar komt de nadruk meer te liggen op een analyse van de rente in de eurozone en de koers van de euro. Deze nieuwe opzet is de uitkomst van een evaluatieproces en wij hopen zo onze producten beter te kunnen laten aansluiten op wat er leeft bij onze klanten. Uw feedback op de Weekly en andere producten stellen wij zeer op prijs.