Macro Weekly: Niet bang zijn voor de ‘grote boze wolf’

door: Han de Jong , Nick Kounis , Georgette Boele

Macro Weekly - 11 november 2013 - Niet bang zijn voor grote boze wolf (105 KB)
Download

Big Picture: De cijfers voor de Amerikaanse economie vielen in het algemeen mee. Zo was het aantal banen (ex agri) in oktober hoger dan verwacht en werden de cijfers voor de afgelopen maanden naar boven bijgesteld. Commentatoren beweren inmiddels in grote meerderheid dat ‘goed nieuws slecht nieuws is’. De gedachtegang is dat goed nieuws over de economie slecht nieuws voor risicovolle beleggingen betekent. Het vergroot immers de kans dat de Fed binnenkort overgaat tot het terugschroeven van haar aankoopprogramma. We hebben afgelopen zomer gezien wat daarvan de gevolgen zijn. Wij denken dat de redenering ‘goed nieuws is slecht nieuws’ onjuist zal blijken te zijn.

Rente: De ECB verlaagde de refirente een maand eerder dan wij hadden verwacht en liet de deur open voor verdere maatregelen. Wij verwachten dat de ECB haar beleidsindicatie gaat aanscherpen en dat de kans op een verdere renteverlaging is toegenomen. In deze context is een verdere daling van de renteverwachtingen goed mogelijk. Daar staat echter tegenover dat nieuwe tekenen van een aantrekkende wereldeconomie en de verwachting dat de Fed haar stimuleringsbeleid gaat terugschroeven, het effect op de 10-jaars rente in de eurozone waarschijnlijk grotendeels teniet zullen doen. Voor het 5-jaars segment zien wij wel meer neerwaarts potentieel. Wij houden vast aan de visie dat de Fed in maart een begin maakt met het terugschroeven, maar de kans dat dit al in december gebeurt, is toegenomen.

Valuta’s: Na de verrassende renteverlaging door de ECB werd de euro op grote schaal verkocht: de financiële markten stelden namelijk hun verwachtingen ten aanzien van de verdere ontwikkeling van de rente naar beneden bij. De kans dat de EUR/USD gaat dalen tot onder onze eindejaarsprognose van 1,35, is de afgelopen dagen duidelijk groter geworden. Dit weerspiegelt de toegenomen monetaire divergentie: na de renteverlaging door de ECB en de goede macrocijfers in de VS zal de monetaire koers in de eurozone en de VS waarschijnlijk verder uiteenlopen. Wij verwachten dat dit het beeld in 2014 zal bepalen en voorzien een EUR/USD van 1,20 eind 2014.