Import gas niet van invloed op Nederlandse energierekening

door: Hans van Cleef

131108_Energie-Monitor-nov_NL.pdf (193 KB)
Download
  • Gasprijzen zullen niet stijgen als Nederland netto-importeur wordt
  • Prijsdalingen in Europa kunnen op termijn met minimaal 10 procent dalen
  •  Olieprijzen dalen tot onder 100 dollar in 2014
Samenvatting:

ABN AMRO verwacht dat de gasproductie in Nederland aanzienlijk zal gaan dalen in de komende jaren, als gevolg van de dalende productie in het gasveld in Groningen en kleinere gasvelden. Dit heeft mede tot gevolg dat Nederland op termijn een netto-importeur van gas wordt. Ook als Nederland niet meer volledig in haar gasbehoefte kan voorzien en structureel aangewezen zal zijn op importen, verwacht ABN AMRO dat de gas- en elektriciteitsprijzen – in lijn met de prijsontwikkeling in Europa – kan dalen. Toch zijn er veel onzekere factoren. De opkomst van nieuwe bronnen van elektriciteitsopwekking (zonne- en windenergie), zullen deels voorzien in de elektriciteitsbehoefte. Zeker als een structurele oplossing beschikbaar komt voor de opslag van duurzame energie kan dit een grote vlucht nemen. Ook wijst ABN AMRO erop dat nog steeds nieuwe gasvelden in Nederland worden gevonden en de discussie over de schaliegas nog niet ten einde is. Een factor die de prijzen kan verhogen, zijn de kosten voor omzetting van laagcalorisch gas (zoals het gas uit Slochteren) naar hoogcalorisch gas (Rusland en Noorwegen). Cruciaal is hoe de Nederlandse regering zal omgaan met het gegeven dat de gasbaten op termijn weg zullen vallen en of dit met belastingen op elektriciteit moet worden opgevangen. Ook spelen de ontwikkeling van de energiemix en het Europese beleid op het gebied van CO2-reductie een rol. Desalniettemin verwacht ABN AMRO niet dat de gasprijzen in Nederland in de komende jaren zullen stijgen.

Gasprijzen stijgen in VS, maar dalen in Europa

Een stijgende seizoensvraag en weersomstandigheden zullen de belangrijkste drijfveren voor Amerikaans aardgas zijn in het vierde kwartaal. Op korte termijn kunnen de prijzen enigszins stijgen. ABN AMRO verwacht dat de vraag naar aardgas in de Verenigde Staten in 2014 verder zal stijgen door het economisch herstel en sluitingen van oude kolencentrales. Als Henry Hub-prijzen stijgen, worden bestaande productieplatformen weer rendabel en kunnen zij opnieuw operationeel worden. Dit zorgt weer voor een hogere productie en een plafond op aardgasprijzen. ABN AMRO denkt dat dit plafond rond de USD 5/mmBtu ligt. Boven dit niveau zal de vraag naar kolen weer toenemen. In Europa is sprake van een heel andere situatie. Sinds 2011 neemt het tempo van prijsstijgingen al af en in de afgelopen maanden is deze stijgende lijn doorbroken. Dit heeft de TTF-prijzen in een meer neutrale bandbreedte gedrukt. ABN AMRO verwacht dat de Europese gasprijzen in de komende jaren zelfs verder kunnen dalen. Dit is het gevolg van een hogere energie-efficiëntie (of minder vraag) in combinatie met een stijging van alternatieve energiebronnen en (her-)onderhandelingen van langetermijncontracten met Rusland. Dit zou volgens ABN AMRO minimaal moeten leiden tot een daling van 10 procent van Europese gasprijzen. Het prijsverschil tussen Europa en de VS zal weliswaard substantieel verminderen, maar zeker niet verdwijnen.

Olieprijzen dalen tot onder 100 dollar in 2014

Hoewel alle argumenten aanwezig zijn voor een lagere olieprijs in de komende jaren bleef de olieprijs in een nauwe bandbreedte steken na het uitstellen van de Fed-tapering. ABN AMRO vermoedt dat de Fed in maart alsnog aankondigt stimuleringsmaatregelen af te bouwen als gevolg van de economische groei. Hoewel nog steeds sprake is van spanningen in het Midden-Oosten zijn er ook signalen van een verbetering van het sentiment in de komende maanden. Zo heeft Iran aangegeven de relatie met het Westen te willen verbeteren. Als er op termijn een overeenkomst is, zal de beschikbare olievoorraad – of olieproductiecapaciteit – volgens ABN AMRO stijgen en de risicopremie afnemen. Een stijging van de Iraanse olieproductie zou bovenop verwachte stijgingen komen in de Non-OPEC regio (VS en Canada), Irak en Libië. De gematigde stijging van de vraag naar olie kan ruimschoots opgevangen worden door de stijging van de olieproductie. ABN AMRO verwacht dan ook dat de prijs van Brent-olie zal dalen naar een gemiddelde prijs van 95 dollar per vat in 2014 en nog verder daalt in 2015. Ten slotte verwacht ABN AMRO dat WTI ongeveer 5 dollar per vat goedkoper zal blijven dan Brent.