EM Visie – 4e kwartaal 2013 – Gunstiger tij op komst

door: Marijke Zewuster , Arjen van Dijkhuizen , Maritza Cabezas

2013K4 - EM Visie (195 KB)
Download

Opkomende markten: Na een tegenvallend 2013 verwachten we dat de groei in de opkomende markten in 2014 en 2015 versnelt, gesteund door een opleving van de wereldeconomie. De opkomende markten blijven dus sneller groeien dan de industrielanden. Toch blijven de neerwaartse risico’s groot. Een opleving van de risico-aversie zou de kapitaalstromen naar opkomende markten schaden. Ook structurele onevenwichtigheden kunnen, samen met een gebrek aan hervormingen en politieke onvrede, de groei negatief beïnvloeden. Een ander neerwaarts risico vloeit voort uit een eventueel tegenvallende groei in de industrielanden en China.

 Azië, kalmte na de storm: In de eerste helft van 2013 vertraagde de economische activiteit licht, terwijl tegen de achtergrond van de mogelijke reductie van monetaire stimulus door de Fed (tapering) de zorgen over de lopende-rekeningtekorten van India en Indonesië toenamen. Nadat tapering werd uitgesteld in september en de betrokken landen noodzakelijke aanpassingen hebben doorgevoerd, is de situatie gestabiliseerd. De vooruit-zichten voor 2014 zijn gunstig, hoewel Chinese hervormingen in 2015 tot enige groeivertraging zullen leiden.

Opkomend Europa, hogere groei verwacht in 2014 en 2015: De regionale groei valt dit jaar verder terug tot 1,5%, vooral vanwege tegenvallende groei in Rusland. Met name Turkije blijft vanwege zijn grote externe tekorten kwetsbaar voor marktonrust, die bijvoorbeeld kan voortvloeien uit zorgen over de reductie van monetaire stimulus. Toch verwachten we dat de groei in opkomend Europa aantrekt in 2014 en verder aan kracht wint in 2015, gesteund door een voorzichtig herstel in de eurozone.

Latijns-Amerika, betere vooruitzichten na een somber jaar. De tegenvallende groei in 2013 is toe te schrijven aan zowel een minder sterke mondiale groei als aan politieke en beleidsonzekerheden in de regio zelf. Nu de economie van de VS opveert, Europa langzaam uit het dal klimt en de groei in China krachtig blijft, verwachten we dat de groeivooruitzichten in 2014 ook voor Latijns-Amerika gunstiger zullen zijn.