Economie eindelijk weer wat gegroeid

door: Nico Klene

De Nederlandse economie is in het derde kwartaal heel licht gegroeid – met 0,1% ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Bovendien is het cijfer van het tweede kwartaal heel licht herzien van -0,1% naar 0% (afgerond naar boven). Daarmee lijkt een einde gekomen aan een langdurige recessie.

Van het tweede kwartaal van 2011 tot en met het tweede kwartaal van dit jaar is de economie met in totaal 2,8% gekrompen. Alleen in het midden van deze periode liet de economie één kwartaal groei zien. Volgens de veel gehanteerde ‘simpele’ definitie was daarmee eigenlijk sprake van twee recessies. Maar wie naar het totaalbeeld kijkt, moet concluderen dat sprake was van één langdurige recessie. Inclusief de eerdere recessie van 2008-2009 kreeg de economie dus te maken met een stevige double dip (niet met een triple dip).

Investeringen motor van de groei

De lichte groei van het bruto binnenlands product is vooral te danken aan de investeringen, die met krap 2% toenamen ten opzichte van het tweede kwartaal. Zowel de investeringen van bedrijven en de overheid als die in woningen(!) stegen. Verrassend was dat de uitvoer niet toenam. De invoer steeg echter wel, zodat per saldo de buitenlandse handel de groei heeft gedrukt. Een andere groeiremmer was de particuliere consumptie, die het elfde kwartaal op rij daalde – met 0,5% . (In de twaalf kwartalen daarvóór was de consumptie ook al negen maal gekrompen.) Ook de consumptie van de overheid is weer gekrompen. De voorraden van bedrijven namen toe, ten slotte, maar iets minder dan in het tweede kwartaal. Daardoor werd de BBP-groei wat gedrukt.

Vooruitzichten: verdere groei verwacht

We verwachten dat de economie na het derde kwartaal blijft groeien, dankzij de uitvoer die profiteert van het verdere herstel van de wereldhandel. Diverse indicatoren wijzen daarop. Bovendien neemt de krimp van de binnenlandse bestedingen wat af. De consumptie blijft echter nog wel duidelijk dalen. De groei van de economie blijft voorlopig dan ook mager.