Weekly US – Fiscaal akkoord bereikt

door: Peter de Bruin

Economie I

Afgelopen week werd het Congres het te elfder ure eens over een verhoging van het schuldplafond, waardoor een faillissement werd voorkomen. Bovendien konden de overheidsdiensten direct konden worden heropend. Volgens het akkoord is de leenbevoegdheid van de VS verlengd t/m 7 februari en wordt de overheid gefinancierd t/m 15 januari. Het ministerie van financiën kan gebruik blijven maken van ‘bijzondere maatregelen’; dit geeft het Congres iets meer onderhandelingsruimte wanneer de grenzen van de leencapaciteit weer in zicht komen. Met het akkoord blijft Obama’s gezondheidswetgeving grotendeels overeind, evenals de automatische bezuinigingen. Verder krijgen alle op non-actief geplaatste ambtenaren alsnog hun salaris. De markten reageerden positief, maar de politiek heeft het probleem alleen voor zich uit geschoven. Overleg door een tweepartijen-commissie over vermindering van het tekort en de automatische bezuinigingen moet op 13 december zijn afgerond, waarna een volgende ronde van besprekingen kan beginnen.

 

 Economie II

Wij denken dat de schade die de shutdown aan de economie heeft toegebracht, circa USD 15 mld bedraagt, wat – ceteris paribus – de BBP-groei in het vierde kwartaal met ongeveer 0,5 procentpunt zal drukken. Het uiteindelijke effect zal waarschijnlijk geringer zijn door een inhaalvraag naar overheidsdiensten in de komende maanden. Wij denken daarom dat de kosten van de stillegging van de overheid relatief bescheiden zullen zijn. Tot dusver wijzen de gepubliceerde cijfers ook niet op een langdurig negatief economisch effect. Weliswaar daalden de aanvragen van werkloosheidsuitkeringen minder sterk dan verwacht, met 17.000 naar 358.000, maar dit cijfer wordt nog steeds beïnvloed door het wegwerken van een achterstand in Californië. Bovendien zal het effect van de shutdown op de aanvragen, via bedrijven die in overheidsopdracht werken, snel afnemen. Verder daalde de Philadelphia Fed index in oktober slechts licht, van 22,3 naar 19,8. De Empire State Manufacturing index daalde wel iets sterker.

 

Rente

Aan het begin van de week bewoog de lange rente zijwaarts, maar dit veranderde nadat het akkoord over een tijdelijke verhoging van het schuldplafond en de heropening van de federale overheid. Dit stimuleerde de vraag naar Treasuries; beleggers waren niet langer bang waren dat een faillissement zou leiden tot massale verkoop van Treasuries (wat de rente tot dusver had opgedreven). Wij denken nog steeds dat de lange rente tegen het eind van het jaar zal oplopen naar 3%. Zoals hiervoor aangegeven zal de shutdown waarschijnlijk geen grote gevolgen hebben voor de BBP-groei in het vierde kwartaal, waardoor de economie iets kan aantrekken en het herstel van de arbeidsmarkt wat aan kracht kan winnen. Hierdoor kan de Fed volgens ons in december beginnen met afbouw van haar inkoop-programma’s. Door de gebeurtenissen van de afgelopen weken is het FOMC waarschijnlijk wel voorzichtig geworden, zeker als de komende begrotingsbesprekingen moeizaam blijken te verlopen. Dit kan reden zijn om de afbouw uit te stellen tot maart. In dat geval zal de rente aan het eind van het jaar lager uitvallen.