Weekly FX – CNY blijft onze favoriet in Azië

door: Georgette Boele

De aandacht ging vorige week vooral uit naar China. De sterke stijging van de geldmarktrente leidde tot enige nervositeit op de financiële markten. De centrale bank wil de liquiditeit beperken na recente signalen van een sterke kredietgroei. Dit sluit aan bij onze opvatting dat het groeiherstel in China waarschijnlijk niet krachtig zal zijn. Toch was de Chinese PMI hoger dan verwacht en dit gaf het marktsentiment een nieuwe impuls. Beide ontwikkelingen hadden een tegengesteld effect op de Aziatische valuta´s. De CNY steeg verder, gesteund door de verwachte verdere liberalisering in het komende jaar. De centrale bank verklaarde dat zij door middel van de introductie van een beleidsrente de liberalisatie van de rente wil bevorderen, het systeem van brenchmarkrentes wil verbeteren en de tarifering van kredietproducten wil sturen. De CNY blijft onze favoriete Aziatische valuta vanwege de sterke fundamentele factoren, de verwachte verdere liberalisatie en de relatieve bestendigheid tegen internationale en regionale onzekerheden.

 

131028 - Azie USD_CNY