Weekly Eurozone – Tienjaarsrente gedaald

door: Aline Schuiling

De markten waren nog bezig om zich te herstellen van de schok van het Fed-besluit om haar obligatieaankopen nog niet af te bouwen toen enkele Fed en ECB-functionarissen zich in verruimingsgezinde bewoordingen uitlieten en in de VS gemengde macrocijfers bekend werden gemaakt. Hierdoor daalde de rente op staatsobligaties verder; de rente op 10-jaars Bunds sloot de week 17bp lager. Wij denken dat de rente de rest van het jaar rond het huidige niveau blijft schommelen, omdat de ECB vermoedelijk een verruimings-gezinde koers blijft varen en de economie zich slechts in een bescheiden tempo herstelt. Naarmate volgend jaar de economie aan kracht wint, zal de rente waarschijnlijk sterker oplopen. Omdat de economische situatie in de eurozone aanzienlijk zwakker blijft dan in de VS en de markten waarschijnlijk een renteverhoging in de VS eerder gaan inprijzen dan in de eurozone, zal de 10-jaars spread tussen Duitsland en de VS toenemen.

Tienjaarsrente en aandelenkoersen