Weekly Eurozone – PMI stijgt door

door: Aline Schuiling

De samengestelde PMI is gestegen van 51,5 in augustus naar 52,1 in september. Dit was het gecombineerde effect van een daling van de index voor de verwerkende industrie (van 53,4 naar 52,1) en een stijging van de index voor de dienstensector (van 50,7 naar 52,1). De samengestelde PMI beweegt zich vrijwel parallel met de BBP-groei en komt op het huidige niveau overeen met een groei van circa 0,3% k-o-k. Dit beeld kwam ook naar voren uit de indicator van de Europese Commissie voor het economisch sentiment, die opliep van 95,3 in augustus naar 96,6 in september. Beide barometers bevestigen onze scenario van een bescheiden economisch herstel in de eurozone en duiden erop dat de verwerkende industrie in de komende maanden gaat aantrekken, gesteund door een krachtiger groei van de wereldhandel. Tot slot kan uit het PMI-rapport afgeleid worden dat de werkgelegenheid in de dienstensector stabiliseert (subindex van 48,5 naar 50) en het banenverlies in de verwerkende industrie afneemt (subindex werkgelegenheid van 48,4 to 49,2).

PMI hele economie en BBP-groei

De daling van de bancaire kredietverlening aan de private sector versnelde in augustus (-2,0% j-o-j tegen -1,9% in juli). De krediet-verlening aan huishoudens groeide met 0,1% (gelijk aan juli) maar die aan niet-financiële ondernemingen daalde met 3,8% (juli: -3,7%). Uit rapportage van de ECB blijkt dat de daling wordt veroorzaakt door aangescherpte kredietvoorwaarden (zij het minder sterk dan aan het begin van het jaar) in combinatie met een lagere krediet­vraag (vooral van bedrijven). Daarnaast volgen veranderingen in de kredietverlening de ontwikkeling van de economische bedrijvigheid met vertraging (zie grafiek). Ondanks de neerwaartse trend van de bancaire kredietverlening denken wij dat de ECB de beleidstarieven deze week ongewijzigd laat en evenmin overgaat tot een nieuwe LTRO. Zij zal zich vermoedelijk beperken tot een herhaling van haar accommoderende beleidsopstelling. De verwachtingen voor de korte rente zijn de afgelopen weken aanmerkelijk gedaald. Dat is een reden voor de ECB om pas op de plaats te maken.

Bancaire kredietverlening en BBP-groei