Weekly Eurozone – Krimp bancaire kredietverlening zwakt af

door: Aline Schuiling

Economie I

De samengestelde PMI voor de eurozone is gedaald van 52,2 in september naar 51,5 in oktober. Vooral de dienstensector was zwak; deze index viel terug van 52,2 naar 50,9. De daling volgde echter op een ononderbroken stijging van zes maanden en op het huidige niveau groeit de dienstsector nog steeds, zij het in een gematigd tempo. De PMI voor de verwerkende industrie liep wel verder op, namelijk van 52,2 in september naar 52,9 in oktober. De meer vooruitblikkende componenten duiden erop dat de sector in de komende maanden waarschijnlijk nog wat aan kracht wint. Zo stabiliseerde de subindex voor nieuwe orders op 52,1 in oktober en de bleef de subindex voor nieuwe exportorders vrijwel gelijk op 53,0. De samengestelde PMI volgt de BBP-groei doorgaans vrij nauwkeurig en komt op het huidige niveau overeen met een gematigde groei van circa 0,2-0,3% k-o-k in het vierde kwartaal van dit jaar. Dit sluit aan bij ons basisscenario voor de ontwikkeling van de economie van de eurozone.

 

131028 - Eurozone Economie I

 Economie II

Vorige week verscheen het rapport van de ECB over monetaire ontwikkelingen in de eurozone. De groei van M3 vertraagde van 2,3% j-o-j in augustus naar 2,1% in september. Interessanter is dat de groei van de kredietverlening aan de private sector iets minder negatief werd (van -1,5% j-o-j in augustus naar -1,4% in september), waarbij de kredietgroei van huishoudens stabiel bleef op +0,3% j-o-j en die van niet-financiële ondernemingen toenam van -2,9% naar     -2,7%. Op 30 oktober a.s. publiceert de ECB haar Bank Lending Survey voor het derde kwartaal. Dit zou meer duidelijkheid moeten verschaffen over de factoren die bij de wijzigingen in de vraag naar en het aanbod van bankkrediet een rol spelen. In het vorige rapport gaven de banken aan dat zij (per saldo) de kredietvoorwaarden voor niet-financiële ondernemingen naar verwachting in het derde kwartaal nog zouden aanscherpen, maar wel veel minder sterk dan in het tweede kwartaal. Daarnaast verwachtten ze dat de vraag naar krediet minder negatief zou zijn.

 

131028 - Eurozone Economie II