Weekly Eurozone – Daling huizenprijzen neemt af

door: Aline Schuiling

Economie I

Vorige week publiceerden diverse eurolanden hun cijfers voor de industriële productie in augustus. Het beeld was nogal wisselend, maar hierbij moet aangetekend worden dat de nationale definities soms afwijken. In Nederland lag de productie in augustus een stuk hoger dan in juli, Duitsland en Spanje meldden een solide groei en Frankrijk een bescheiden toename. In Ierland, Italië en Finland daalde de productie. Uit een analyse van de onderliggende trends (verandering in de j-o-j groei) komt naar voren dat sinds begin dit jaar de productie het sterkst is verbeterd in Spanje en Portugal, terwijl Duitsland, Italië, Frankrijk en België een gematigder groei zagen. In Nederland en Griekenland was er sprake van een verslechtering. In de eurozone als geheel laat de productie sinds begin dit jaar een bescheiden verbetering zien, hoewel er in het derde kwartaal een vertraging lijkt te zijn opgetreden. Voor de rest van dit jaar rekenen wij op een duidelijke versnelling, gesteund door de aantrekkende wereldeconomie en de langzaam verbeterende situatie binnen de eurozone.

131014 - Eurozone - Industriele productie

Economie II

De geharmoniseerde huizenprijsindex van Eurostat was in het tweede kwartaal 2,2% lager van een jaar eerder, na een daling van 2,4% j-o-j in het eerste kwartaal. De prijzen stegen in het tweede kwartaal met 0,3% ten opzichte van het eerste kwartaal maar dit cijfer is niet gecorrigeerd voor seizoensinvloeden en schommelt dus nogal. Toch lijkt in een aantal landen het einde van de forse prijscorrectie van de afgelopen jaren in zicht te komen. Zo is in Spanje de prijsontwikkeling op jaarbasis inmiddels omgeslagen van het dieptepunt van ruim -16% j-o-j in het derde kwartaal van 2012 naar -10,6% nu. In Nederland is de daling van de huizenprijzen in de laatste kwartalen gestabiliseerd tussen -7% en -8% j-o-j. Volgens recente cijfers van het CBS is de daling in juli en augustus zelfs teruggelopen tot ongeveer -5% j-o-j. Duitsland publiceert geen geharmoniseerde cijfers maar volgens cijfers van het Duitse instituut Europace is de stijging van de huizenprijzen versneld van 2,9% j-o-j in het eerste kwartaal van dit jaar naar 6,1% in het tweede kwartaal.