Weekly Eurozone – Buitenlandse handel geraakt door sterke euro

door: Aline Schuiling

Economie I

De industriële productie in de eurozone steeg in augustus met 1,0% m-o-m, na een daling van 1,0% in juli. De 3m-o-3m groei versnelde licht van 0,1% naar 0,2%. Dit wijst erop dat de productiegroei in het derde kwartaal vermoedelijk lager uitkomt dan de 0,7% k-o-k in het tweede kwartaal. Als de productie ook in september stijgt met 0,5-1,0% m-o-m, dan komt de groei over het hele derde kwartaal uit op 0,2-0,4%. Dit sluit aan bij onze visie dat de sterke ontwikkeling van de industrie in het tweede kwartaal voor een deel een inhaalslag betrof na de uitzonderlijk koude winter. Bovendien is de vertraging in het derde kwartaal in overeenstemming met ons basisscenario dat de economie van de eurozone zich slechts langzaam verder herstelt. De industrie zou de komende maanden wel wat aan kracht moeten winnen dankzij de aantrekkende groei van de wereldhandel (onder aanvoering van de VS en Azië). Dit wordt bevestigd door recent bekend gemaakte indicatoren zoals de PMI-subindex voor nieuwe exportorders in augustus / september.

 

131021 - eurozone ind productie en BBP groei

 Economie II

De export van goederen uit de eurozone (excl. handel tussen eurolanden) nam in augustus toe met 1,0% m-o-m (juli: -1,5%), terwijl de import van goederen licht steeg met 0,2% (juli: -0,1%). De handelsbalans verbeterde van EUR 11,0 mld in juli naar EUR 12,3 mld in augustus. Het externe goederen- en dienstenverkeer draagt sinds medio 2010 positief aan de BBP-groei van de eurozone bij, maar in de laatste kwartalen wel in afnemende mate. Dit lijkt vooral verband te houden met de stijging van de handelgewogen koers van de euro sinds augustus 2012 (met circa 11%). Daarnaast speelt mogelijk ook het feit dat de dalende trend van de binnenlandse vraag in de eurozone in de afgelopen kwartalen is afgezwakt, een rol. Wij denken dat de buitenlandse handel in de komende kwartalen slechts een bescheiden positief effect op de BBP-groei zal hebben, doordat de waardestijging van de euro met vertraging verder doorwerkt in de cijfers voor de buitenlandse handel.

 

131021 - eurozone handelsgewogen euro