Visie op rente en euro – ECB kan pas op de plaats maken

door: Nico Klene

Visie op rente en euro - okt'13 (144 KB)
Download

Uitstel Fed-besluit had effect op rente en wisselkoers

Dé verrassing kwam vorige maand van de Amerikaanse Fed. In tegenstelling tot de verwachtingen besloot zij haar aankopen van obligaties nog niet terug te schroeven. Gevolg was dat de lange rentes weer wat daalden en de dollar onder druk kwam.

Alom was aangenomen dat de Fed een bescheiden begin zou gaan maken met het terugdraaien van haar heel ruime monetaire beleid. Een onderdeel van dit ruime beleid was dat zij maandelijks voor USD 85 mld aan obligaties opkocht. De financiële markten (en wij ook) hadden verwacht dat dit bedrag wat zou worden verlaagd. Die verwachting kwam dus niet uit. De Fed wil eerst bewijs zien dat het economisch herstel duurzaam is, met name na de recente stijging van de lange rentes. Verder is de Fed bang dat bezuinigingen mogelijk de economische groei te sterk zullen aantasten. De (komende) discussie over de goed te keuren begroting voor 2014 en de verhoging van het kredietplafond van de Amerikaanse overheid (deadline eind oktober) vormen een extra negatief risico voor de economische groei.

ECB kan pas op de plaats maken

Begin september was verwacht dat ECB-president Draghi meer duidelijkheid zou verschaffen over de periode dat de rente ongewijzigd zou blijven (bijvoorbeeld: geen wijziging voor medio 2015). Dat deed hij echter niet. Hij liet wel allerlei opties open (ook de mogelijkheid van een verdere renteverlaging, of een nieuwe LTRO). Uit zijn opmerkingen later in de maand bij het Europese Parlement maken wij op dat de ECB een verruimings-gezinde koers blijft varen. Wij denken dat de ECB 2 oktober een pas op de plaats zal maken, mede omdat dankzij het onverwachte Fed-besluit de marktverwachtingen voor de korte rente zijn afgenomen.

Lange rente voorlopig stabiel – prognose licht verhoogd

De tienjaars rente liep in september aanvankelijk nog op. Dat had onder meer te maken met de minder verruimingsgezinde toon van ECB-president Draghi op de persconferentie van 5 september. Daarnaast waren er sterke macrocijfers in de VS en namen de spanningen rond Syrië af. Maar daarna vielen de economische cijfers wat tegen en begon de rente weer te dalen. De verrassende aankondiging van de Fed om de obligatieaankopen nog niet te verminderen, leidde tot een verdere rentedaling. Deze werd vervolgens gevoed door verruimingsgezinde uitlatingen van vertegenwoordigers van de ECB en de Fed.

Wij denken dat de rente de rest van het jaar in de buurt van het huidige niveau blijft bewegen, omdat de ECB vermoedelijk een verruimingsgezinde koers blijft varen. Bovendien zal de economie zich slechts in een bescheiden tempo herstellen. Naarmate volgend jaar de economie echter aan kracht wint, zal de rente waarschijnlijk weer oplopen.

Omdat de rente per saldo in de voorbije tijd meer is opgelopen dan we hadden verwacht, hebben we onze prognose voor de lange rentes (enkele weken geleden) licht verhoogd.

Euro sterker dan verwacht – in 2014 waarschijnlijk zwakker

De dollar verzwakte vorige maand wat ten opzichte van de euro. Dat had te maken met een verbetering van het markt-sentiment (zie ook rentestukje hiervoor). Daar kwam iets later in de maand het al genoemde Fed-besluit bij, waarna de wisselkoers bleef liggen bij 1,35 per euro. De dollar heeft te lijden van enkele wat tegenvallende macrocijfers, en van het gesteggel over de overheidsfinanciën. De Democraten en Republikeinen hebben voor het verstrijken van de deadline (30-9) geen akkoord weten te bereiken over de begroting 2014.

Omdat het monetair beleid wat langer ruim blijft en vanwege de genoemde onzekerheden hebben we onze raming voor de dollar wat aangepast (zwakker t.o.v. de euro). Dat neemt echter niet weg dat we de dollar volgend jaar sterker zien worden ten opzichte van de euro. We gaan er namelijk van uit dat VS-economie krachtiger herstelt dan die van de eurozone. Bovendien betekent het Fed-besluit om de obligatieaankopen nog niet te verminderen, geen afstel maar slechts een uitstel van vermoedelijk enkele maanden.