Stand van de industrie (oktober) – presentatie

door: Casper Burgering

Stand van de industrie (oktober 2013) (925 KB)
Download

Deze presentatie geeft een beeld van de trends en ontwikkelingen van de belangrijkste indicatoren voor de industrie in binnen- en buitenland in oktober. Deze presentatie wordt maandelijks geupdate. De hele presentatie kunt u hier downloaden en daarnaast treft u onderstaand een korte samenvatting.

Macro economische context 

macro

(klik op figuur voor vergroting)

De mondiale industriele activiteit en wereldhandel trekt aan, maar het tempo van herstel is relatief langzaam. Dit beeld zien we ook terug in de Global manufacturing PMI. Ten opzichte van de VS, Azie en Latijns Amerika blijft de industriele productie in de eurozone achter. De ontwikkeling van het aantal orders en productie in Duitsland is stabiel.

In Nederland is de PMI voor de industriele activiteit sterk toegenomen in september voor zowel nieuwe orders als de output. De druk op marges neemt echter langzaamaan toe voor industriele bedrijven, aangezien in september weer voor het eerst de PMI voor inputprijzen sterker is toegenomen dan de PMi voor de outputprijzen. Deze situatie zien we ook in andere landen van Europa terug.

margedruk okt

Industriële ondernemers ontberen in veel gevallen de prijskracht en zijn daardoor niet in staat om prijsstijgingen van input volledig door te berekenen. Vooral de situatie in Griekenland en Spanje is ongunstig in september, aangzien industriele bedrijven daar te maken hebben met stijgende inputprijzen en dalende outputprijzen.

Prijzen cyclische metalen stijgen verdergrondstoffen okt

De prijzen van de cyclische (basis)metalen zullen met het aantrekken van de mondiale economie toenemen. Ondanks dat veel metaalmarkten te maken hebben met overcapaciteit, zal de solide vraag naar metalen (vooral uit Azie) voor de opwaartse beweging zorgen. De vooruitzichten blijven echter onzeker en volatiel en significante stappen voorwaarts liggen hierdoor niet voor de hand. De prijs van staal zal komend jaar nog afzwakken, aangezien de overcapaciteit hier zwaarder weegt bij een (nu nog) zwakke eindvraag naar staal. Voor meer analyse over metaalprijzen, klik hier.

Aantal faillissementen daalt in augustus met 38% (m-o-m)

In het totaal aantal faillissementen in Nederland, heeft de sector industrie in augustus een aandeel van 9,7%. Het goede nieuws is dat het aantal faillissementen in de industrie in augustus flink is gedaald. fail oktIn augustus stond de teller op 639 failliete industriele bedrijven en ten opzichte van de maand juli is dit een afname van 38%. De metaalindustrie heeft met 23,5% het grootste aandeel in het totaal aantal faillissementen binnen de industrie. Dit is echter de branche binnen de sector industrie met het grootste aantal bedrijven en een heel groot aandeel MKB bedrijven.

Het verband tussen de economische groei en de ontwikkeling van het aantal faillissementen in de industrie is groot. ABN AMRO verwacht dat met het voorzichtig aantrekken van de economie in het vierde kwartaal en in 2014, de groei van het aantal faillissementen verder zal afnemen.