Macro Weekly – De klok tikt …

door: Han de Jong , Aline Schuiling , Peter de Bruin , Maritza Cabezas , Georgette Boele

Macro Weekly - 14 oktober 2013 - De klok tikt ... (265 KB)
Download

Big Picture: Nu de federale regering in de VS ‘op slot’ zit, worden er dagelijks veel minder cijfers gepubliceerd, maar daar staat veel nieuws over de Amerikaanse overheidsfinanciën tegenover. De polarisatie in de Amerikaanse politiek heeft verontrustende vormen aangenomen en het is mogelijk dat de onderhandelaars er niet uitkomen. Eind vorige week is het vooruitzicht op een op handen zijnd akkoord over een verhoging van het schuldplafond in rook opgegaan, omdat de onderhandelingen vastliepen. Hoewel er op de financiële markten wel wat spanning voelbaar is, lijken de meeste partijen toch te denken dat er op het laatste moment een oplossing komt. Wij ook.

VS: De sluiting van de overheid lijkt gevolgen te krijgen voor de economie. Zo stegen de aanvragen van werkloosheidsuitkeringen in de week t/m 5 oktober onverwacht met 66.000 naar 374.000. De helft van de stijging was te wijten aan het wegwerken van een achterstand na computerproblemen, maar zo’n 15.000 aanvragen hielden verband met de stillegging van overheidsdiensten.

Eurozone: Het ziet ernaar uit dat de groei van de industriële productie in het derde kwartaal wat afneemt na een verbetering in het tweede kwartaal. Voor de rest van dit jaar rekenen wij op een versnelling, gesteund door de aantrekkende wereldeconomie en de langzaam verbeterende situatie binnen de eurozone. Het totale tempo van economisch herstel zal naar alle waarschijnlijkheid laag liggen.

Azië: De exportcijfers van China over september zagen er zwak uit, maar dit was het gevolg van basiseffecten: rond deze tijd vorig jaar begonnen de regionale overschattingen van de export. De groei van de export naar G3-landen wees opnieuw op een krachtige externe vraag. Bovendien geeft de relatief gezonde groei van de import aan dat de binnenlandse vraag stevig blijft.