Macro Weekly – Begrotingsbende VS

door: Nick Kounis , Aline Schuiling , Peter de Bruin , Maritza Cabezas , Georgette Boele

Macro Weekly - 7 oktober 2013 - Begrotingsbende VS (328 KB)
Download

Big Picture: Voor de politieke patstelling bij de Amerikaanse begroting en het dreigende schuldplafond komt er waarschijnlijk op het laatste moment toch een akkoord. De kans is toegenomen dat overheidsdiensten eerder weken dan dagen gesloten blijven, maar de gevolgen voor de economie zullen vermoedelijk van relatief korte duur zijn. De economie zal in het vierde kwartaal mogelijk iets minder hard groeien en voor de Federal Reserve kan dit reden zijn om haar aankoopprogramma’s pas vanaf volgend jaar te gaan afbouwen. Wij zien hierin geen aanleiding om onze positieve kijk op de economische vooruitzichten voor 2014 bij te stellen. Het wordt natuurlijk een heel ander verhaal wanneer het schuldplafond niet verhoogd wordt en de VS technisch failliet gaat (dit zou wel grote economische en financiële gevolgen hebben), maar dat lijkt nog steeds onwaarschijnlijk.

Eurozone: ECB-president Mario Draghi gaf opnieuw aan dat het monetair beleid gedurende “een lange periode” accommoderend blijft. De centrale bank bereid is de inzet van “alle beschikbare instrumenten te overwegen” om te waarborgen dat de geldmarktomstandigheden in overeenstemming blijven met een ruim monetair beleid. Draghi zinspeelde in dit verband ook op de mogelijkheid van een nieuwe LTRO in de komende maanden.

VS: De barometers voor september lieten een wisselend beeld zien. De scherpe stijging van de ISM voor de verwerkende industrie was indrukwekkend na de winst in voorgaande maanden. De ISM voor de niet-verwerkende industrie was lager maar dit hield mogelijk verband met de financiële perikelen. De economische groei in het derde kwartaal komt vermoedelijk uit op ongeveer 2%.

Azië: De barometers voor de verwerkende industrie stegen in september. De PMI’s in India, Indonesië, Taiwan, Zuid-Korea en Vietnam waren duidelijk hoger en de Chinese PMI’s gingen, na de winst in de voorgaande maanden, licht omhoog.