In de lift

door: Hein Schotsman

03-Column-131004-HS.pdf (93 KB)
Download

Aan de hand van algemeen economische ontwikkelingen wordt de renteontwikkeling in Nederland geanalyseerd. Ook kijkt de auteur vooruit. De verwachting is dat tot eind 2014 de korte rentetarieven laag blijven en de kapitaalmarktrentes licht oplopen. Het verband tussen deze rentes en de spaarrentes komt aan de orde evenals de mogelijke betekenis van de renteontwikkeling bij het nemen van ‘spaarbeslissingen’.