Kernindicatoren industrie – oktober

door: Casper Burgering

De meeste cijfers in de sector industrie staan nog relatief ongunstig, zo blijkt uit onderstaande tabel met de belangrijkste indicatoren, maar een aantal springt uit het oog. De bezettingsgraad in de basismetaalindustrie bevindt zich (als enige) ruim boven zijn lange termijn gemiddelde.

(lees verder onder de tabel, ook voor definties)

kernindicatoren oktOok de uitkomsten van de NEVI inkoopmanagersindex zijn bemoedigend. De PMI voor de Nederlandse industriële activiteit is sterk verbeterd in september en bevindt zich, net als de onderdelen output, orders en werkgelegenheid, boven hun lange termijn gemiddelde. Wat verder opvalt is dat de PMI voor de output (dus productie) slechts 1,1 indexpunten onder zijn recordhoogte staat van april 2000. Een positief beeld, maar deze bemoedigende cijfers zien we (nog) niet terug in de officiële productie cijfers. Het CBS rapporteerde namelijk in augustus een krimp in de industriële productie in Nederland van 2,3% j-o-j, terwijl de PMI index ook toen in expansie stond. Een duidelijk onderliggende reden van deze ‘mismatch’ is lastig te duiden, maar bekend is dat de industriële productie een volatiele reeks is. ABN AMRO verwacht echter dat met de sterke opmars van de PMI voor de output in september, ook de officiële productiecijfers in september zullen verbeteren.

definitie kernindicatoren okt