ECB kan pas op de plaats maken

door: Aline Schuiling

De daling van de bancaire kredietverlening aan de private sector versnelde in augustus (-2,0% j-o-j tegen -1,9% in juli). De krediet-verlening aan huishoudens groeide met 0,1% (gelijk aan juli) maar die aan niet-financiële ondernemingen daalde met 3,8% (juli: -3,7%). Uit rapportage van de ECB blijkt dat de daling wordt veroorzaakt door aangescherpte kredietvoorwaarden (zij het minder sterk dan aan het begin van het jaar) in combinatie met een lagere krediet¬vraag (vooral van bedrijven). Daarnaast volgen veranderingen in de kredietverlening de ontwikkeling van de economische bedrijvigheid met vertraging (zie grafiek). Ondanks de neerwaartse trend van de bancaire kredietverlening denken wij dat de ECB de beleidstarieven deze week ongewijzigd laat en evenmin overgaat tot een nieuwe LTRO. Zij zal zich vermoedelijk beperken tot een herhaling van haar accommoderende beleidsopstelling. De verwachtingen voor de korte rente zijn de afgelopen weken aanmerkelijk gedaald. Dat is een reden voor de ECB om pas op de plaats te maken.

 Bancaire kredietverlening en BBP-groei